Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnittelu alkaa Tervajoen, Hyvikkälänjoen ja Räikälänjoen valuma-alueilla (Hämeen ELY-keskus)

Hämeen ELY-keskus kartoittaa kesän aikana Hämeenlinnassa, Janakkalassa ja Lopella Tervajoen, Hyvikkälänjoen ja Räikälänjoen valuma-alueilla monivaikutteisia kosteikkoja ja tekee kartoitusten pohjalta yleissuunnitelman.  Yleissuunnitelman laatimisesta pidetään yleisötilaisuus torstaina 3.7.2014 alkaen klo 18.00 Vähikkälän seuratalolla (os. Vähikkäläntie 674, 12450 Vähikkälä). Maanomistajilta toivotaan tilaisuuteen ehdotuksia mahdollisiksi kosteikkokohteiksi.

Kesän aikana tehdään maastokartoitukset mahdollisilla kosteikkokohteilla ja järjestetään yleisötilaisuus, jossa esitellään yleissuunnitelman luonnoskartat. Luonnoskartat tulevat myös nähtäviksi ja kaikkien asiasta kiinnostuneiden kommentoitaviksi suunnittelualueen kuntien kunnanvirastoihin.

Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman hankkeen tavoitteena on ohjata ja tehostaa maatalousympäristön hoitoa sekä kannustaa maanomistajia perustamaan vesiensuojelua edistäviä kosteikkoja mailleen. Tämän lisäksi yleissuunnittelun tavoitteena on lisätä maanomistajien kiinnostusta maatalouden ei-tuotannollisten investointitukien sekä tulevaan ympäristökorvaukseen liittyvän kosteikon hoitosopimuksen hyödyntämiseen kohteiden toteutuksessa ja hoidossa. Hanke toteutetaan tiiviissä yhteistyössä alueen maanomistajien, kuntien maaseutu- ja ympäristöosastojen, MTK-Hämeen sekä ProAgrian kanssa.

Hankkeen lopuksi kertynyt paikkatieto kootaan yhteen loppuraportiksi. Vastaavia yleissuunnitelmia on laadittu aiemmin Hämeen ELY-keskuksen toimialueella mm. Porvoonjoen sekä Teuronjoen ja Puujoen alueilla.

Lisätietoja

Suunnittelija Elina Sorvali, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 186

Tiedotus

Riitta Turunen, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 173

 


Alueellista tietoa