Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Maisemanhoitokortit ovat valmistuneet (Etelä-Savon ELY-keskus)

Mahdollisuutena Maisema, MAMA -hankkeessa on laadittu käytännönläheisiä maisemanhoito- ja esimerkkikortteja.

Korttisarjan teemat ovat:    
1. Maisemanhoito
2. Tunnista perinnebiotooppi
3. Maisemanhoito muinaisjäännösalueilla
4. Yhdistys perinnebiotoopin hoitajana
5. Julkisten alueiden maisemanhoito laiduntaen
6. Maisemaraivaus yhteishankkeena
7. Eroon vieraslajeista
8. Aitatalkoiden järjestäminen
9. Luonnon monimuotoisuus ympäristökasvatuksessa
10. Muinaisjäännökset ympäristökasvatuksessa
11. Maiseman tuotteistaminen
12. Maisemanhoidon sponsorointi
13. Maisemanhoitoyrittäjyys
14. Vesipuhveli maisemalaiduntajana


    

Muinaisjäännökset ympäristökasvatuksessa -kortti. Kortteihin voi tutustua maajakotitalousnaiset.fi:n Etelä-Savon nettisivuilla.
 

MAMA-hanke

Mahdollisuutena Maisema MAMA -hankkeessa järjestetään neuvontaa ja tiedotusta, laaditaan laaja-alaisia hoito- ja kehittämissuunnitelmia. Lisäksi hankkeessa edistetään jo laadittujen hoitosuunnitelmien toteutusta ja räätälöidään yhteistyökuvioita, kerätään ajan tasalla olevaa tietoa kohteista ja alueista, luodaan paikallisia tai alueellisia yhteistyöverkostoja, edistetään maaseutuyritysten maisemantuotteistusta, hyödynnetään erilaisia hoidon rahoitusmalleja, edistetään maiseman ja arvokkaiden luonto- ja kulttuurikohteiden hyödyntämistä yritys- sekä yhdistysten toiminnassa, selvitetään ja siirretään tietoa ja hyviä käytäntöjä mm. ruotsalaisen kulttuurimaiseman hyödyntämisestä osana maaseutu- ja kulttuurimatkailu ja edistetään ympäristökasvatusta. MAMA -hankkeen toiminta-aika on 1.2.2013-28.2.2015. Hanketta rahoittavat Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahasto ja Etelä-Savon ja Keski-Suomen ELY-keskukset.


Lisätietoa:

Hankevastaava Leena Lahdenvesi-Korhonen, Etelä-Savon Maa- ja kotitalousnaiset, MKN Maisemapalvelut p. 0400 875 326
Projektisuunnittelija Hanna Suominen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 0295 024 230

                               

 

                               

 


Alueellista tietoa