Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Luota tietoon ja kehitä ympäristöäsi - tarjolla paljon alueellista ympäristötietoa ja osallistumismahdollisuuksia (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Ympäristöhallinnon yhteinen verkkopalvelu ymparisto.fi tarjoaa kattavan tietopaketin suomalaisen ympäristön eri osa-alueilta. Sisältö palvelee sekä ammattikäyttäjiä että yksityisiä kansalaisia. Valtakunnallinen ja sitä tarkentava alueellinen tieto esitetään yhtenä kokonaisuutena. Myös osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia on vahvistettu. Tällä hetkellä ympäristöhallinto haluaa kuulla ja keskustella mm. seuraavista asioista:

  • Mikä sinulle on tärkeintä Suomen luonnossa? Luonnonsuojelulaki on menossa remonttiin ja kantaa voi ottaa 7.12.2014 asti. >> www.otakantaa.fi/luonnonsuojelulaki
  • Vaikuta vesienhoitoon ja tulvavahinkojen ehkäisyyn. Laaja suunnitteluaineisto on kommentoitavana 31.3.2015 asti. >> www.ymparisto.fi/vaikutavesiin
  • Blogi: uutta ilmastosopimusta rakentamassa. Blogissa kuljetaan kansainvälisten ilmastoneuvotteluiden matkassa ja kirjoituksia voi kommentoida.
    >> www.ym.fi > Ympäristö > Ilmasto ja ilma: Kansainväliset ilmastoneuvottelut ja Blogit

Lounais-Suomen ympäristöä koskevat tavoitteet ovat esillä ymparistonyt.fi -palvelussa. Siellä on viitoitettuna viisi kehityspolkua vuoteen 2030 ja kulkua helpottavia painopisteitä vuosille 2014 - 2020. Alueemme ympäristön tilaa seurataan ja kuvataan 30 indikaattorilla tulkintoineen. Ne päivitetään noin kerran vuodessa aineiston saatavuudesta riippuen. Haaste-areenalla edelläkävijät ja yhteistyöhön suuntautuneet toimijat esittelevät ratkaisujaan ja haastavat muita mukaan toimimaan. Sivuilla voi kommentoida ja keskustella lukuisista aiheista.

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen ympäristövastuualue julkaisee selvityksiä, suunnitelmia ja neuvontamateriaalia. Suurin osa julkaisuista on saatavana ainoastaan laadukkaana sähköisenä versiona. Erityisesti suunnitteluhankkeemme VELHO ja TEHO Plus ovat tuottaneet merkittävän määrän luonnon- ja vesienhoidon ja ympäristösuunnittelun aineistoa, joka hyödyttää sekä elinkeinonharjoittajia että suunnittelijoita ja päättäjiä. Julkaisut tarjoavat myös medialle taustatietoa alueemme keskeisistä ympäristöteemoista.

Kaikki Varsinais-Suomen ELY-keskuksen julkaisut vuodesta 2010 alkaen on tallennettu Doria-julkaisuarkistoon. Edeltäneen Lounais-Suomen ympäristökeskuksen raportit vuosilta 2006 - 2009 on tallennettu HELDAan. Siellä löytyvät kaikki ympäristöministeriön ja SYKEn julkaisut.

Informaatikko Tapio Saario löytää kaipaamasi ympäristötiedon vaikka kiven alta. Hän opastaa tehokkaaseen tiedonhankintaan ja neuvoo tietokantojen, rekisterien, verkkopalvelujen ja julkaisujen äärelle.
 

Lisätietoja

tietopalvelupäällikkö Merja Haliseva-Soila, 0295 022 863 
informaatikko Tapio Saario, 0295 022 935


Alueellista tietoa