Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Loppukiri ympäristön hyväksi, Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hankkeen viimeiset kunnostuskohteet käynnistyivät (Etelä-Savon ELY-keskus)

Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hankkeen viimeisten kohteiden kunnostustyöt käynnistyivät. Kesän 2014 rakennusrestaurointityöt on aloitettu mm. Mikkelissä Pursialan aitoilla, Mäntyharjun venevajoilla ja Haukivuoren kotiseutumuseolla. Tienlaitaraivauksia tehdään Savonlinnassa, Mikkelissä ja Pieksämäellä viiden raivausryhmän voimin. Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa
-hanke hanke päättyy elokuun lopussa.

Perinteiset työtavat kiinnostavat

Kevään aikana hankkeessa järjestettiin erilaisia tilaisuuksia ja rakennusklinikoita, joissa kerrottiin perinnerakentamisesta. Tapahtumissa esiteltiin perinteisiä työtapoja ja materiaaleja työnäytösten ja tietoiskujen avulla. Suosittuja aiheita ovat muun muassa kivinavetan korjaaminen, pärekaton teko, keittomaalin valmistus, tiilikattojen kunnostaminen ja ikkunoiden kunnostaminen.

Ympäristönhoitotyöt Etelä-Savossa -hanke tekee yhteistyötä monien eri tahojen kanssa. Hanke saattaa työn ja tekijät yhteen ja kuhunkin työkohteeseen etsitään sopivin toteutustapa. Kohteiden valinnalle on asetettu kriteerit, joita ovat muun muassa kohteen arvot, kunnostuksen kiireellisyys ja soveltuvuus työkohteeksi. Myös kunnostukseen tarvittavan rahoituksen on oltava kunnossa.
Ympäristönhoitotöihin työllistyy pitkäaikaistyöttömiä tai muuten vaikeasti työllistyviä henkilöitä. Töissä toteutetaan myös nuorisotakuuta työllistämällä alle 30-vuotiaita nuoria. Hankkeen töihin osallistuu lisäksi myös urakoitsijoita. Aikaisempien vuosien työntekijöiden kokemukset ympäristönhoitotöistä ovat pääosin olleet positiivisia. Töissä käytetyt perinteiset työtavat ja materiaalit ovat yllättäneet positiivisesti useat työntekijät. Ympäristönkunnostustöissä otetaan tarkasti huomioon myös luontoarvot. Työntekijät ovat pitäneet töitä hyvinä ja mielekkäinä - konkreettinen työ, sekä näkyvä kädenjälki on ollut monelle kannustava kokemus. Työntekijät pitävät hyvänä asiana myös paikallisten ihmisten työllistämistä.

Tavoitteena syrjäytymisen ehkäisy ja ympäristövastuullisuus

Hankkeessa suunnitellaan maakunnan yleishyödyllisiä ympäristöhoitotöitä, hankitaan töille tarvittavat luvat sekä perehdytetään, ohjataan ja valvotaan töiden toteutusta. Hanke työllistää projektivastaavan sekä kaksi suunnittelijaa, toisen osa-aikaisesti. Hanke on toiminut Etelä-Savossa vuodesta 2010 ja sai jatkorahoituksen vuoden 2014 elokuun loppuun. Hankkeen kokonaiskustannukset vuosina 2010–2014 ovat 467 547 euroa.  Hanketta rahoittaa EU:n sosiaalirahasto. Hankkeen tavoitteena on Etelä-Savon maakunnan vetovoimaisuuden ja viihtyisyyden parantaminen ja pitkäaikaistyöttömien tai muuten vaikeasti työllistyvien henkilöiden työllistymisen edistäminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen. Tavoitteena on myös säilyttää paikallisia perinnerakentamistaitoja ja lisätä ihmisten ympäristövastuullisuutta.

Mikkelin kaupungin palkkaamia nuoria aloittelemassa raivaustyötä Tuskussa (Kuva: Etelä-Savon ELY-keskus)

Lisätietoja:
Projektivastaava Harri Kaipainen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4180
Suunnittelija Hanna Jantunen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4185
 

 


Alueellista tietoa