Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lapväärtin tulvariskit kartalla ja verkossa (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmä on arvioinut vesistöalueensa alaosan tulvariskejä Kristiinankaupungissa välillä Dagsmark-Lapväärtinjoen suisto. Arvioiden mukaan jo kohtuullisen yleisellä tulvalla (toistuvuus keskimäärin 1/20 vuotta) kartoitetulla alueella on vaarassa kastua vajaa 40 rakennusta.

Kun tarkastellaan harvinaisia tulvia (toistuvuus keskimäärin 1/100 vuotta), kastumisvaarassa olevien rakennusten määrä nousee vajaaseen 200 rakennukseen. Näistä asuinrakennuksia on 57 kpl ja vahingonvaarassa on arvioiden mukaan noin 150 henkilöä. Lisäksi viisi näistä rakennuksista on kunnan kaavalla suojeltuja kulttuurisesti merkittäviä rakennuskohteita. Harvinaisella tulvalla vaarassa on myös kaksi ympäristöä mahdollisesti pilaavaa kohdetta ja kaksi jätevedenpumppaamoa. Eniten vahinkokohteita on Lapväärtin taajaman alueella. Sekä syksyn 2012 että kevään 2013 tulvien on arvioitu Lapväärtissä vastaavan toistuvuudeltaan paikoin harvinaista tulvatilannetta.

Tulvan ollessa erittäin harvinainen (toistuvuus keskimäärin 1/250 vuotta) kastumisvaarassa on viisi koulurakennusta, jotka kaikki sijaitsevat Lapväärtin taajaman alueella. Lisäksi katkeamisvaarassa keskeisistä liikenneyhteyksistä on valtatie 8 ja seututie 664 (Pohjoinen Lapväärtintie).

Lapväärtin-Isojoen tulvariskikartat ovat nyt kaikkien käytettävissä ympäristöhallinnon tulvakarttapalvelussa osoitteessa www.ymparisto.fi/tulvakartat. Tulvakartoituksessa tehty tulvariskikartoitusraportti löytyy tulvatyöryhmän sivuilta osoitteesta ymparisto.fi/tulvaryhmat > Lapväärtin-Isojoki.

Lapväärtin-Isojoen tulvatyöryhmä on arvioinut syyskauden kokouksissaan useita toimenpidevaihtoehtoja koko Lapväärtin-Isojoen vesistöalueen tulvariskien pienentämiseksi. Mukana arvioinnissa ovat mm. vahinkokohteiden suojaaminen pysyvillä ja tilapäisillä suojauksilla, joen perkaus, veden pidättämisratkaisut koko vesistöalueella sekä Lapväärtinjoen alaosan pengerrysalueiden käytön ja rakenteiden muuttaminen. Lisäksi toimenpiteitä suunnitellaan mm. maankäytön suunnittelun ja tulvatiedottamisen tehostamiseksi. Ehdotus Lapväärtin-Isojoen tulvariskien hallintasuunnitelmaksi julkaistaan keväällä 2015, jolloin se tulee myös kuultavaksi.

Lisätietoa verkossa:

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta:

  • Insinööri Petter Höglund 0295 027 810, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
  • Suunnittelija Erika Raitalampi 0295 028 027, etunimi.sukunimi @ely-keskus.fi
  • Suunnittelija Elina Latvala 0295 027 859, etunimi.sukunimi @ely-keskus.fi

Alueellista tietoa