Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kesän leväseuranta päättymässä Pohjois-Karjalan alueella (Pohjois-Karjalan ELY-keskus)

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen leväseurantapisteiden tilanne

Pohjois-Karjalan ELY-keskuksella on leväseurannassa 22 paikkaa. Näissä kohteissa syyskuun viimeisen viikon havaintopäivinä (23.− 24.9.2014) ei havaittu sinileviä.

Ilman selvä viileneminen syyskuun viimeisellä viikolla viilensi myös pintavesiä. Eilen 24.9. pintaveden lämpötila oli Nurmeksessa Pielisessä 11,3 oC (+0,9 oC pitkän ajan keskiarvoon verrattuna) ja Joensuussa Pielisjoessa 10,4 oC (+0,3 oC).

Muut levähavainnot

Valtakunnallisen levätilanteen seurannan lisäksi Pohjois-Karjalan ELY-keskus ottaa vastaan tietoja levähavainnoista maakunnan alueelta, myös levänäytteitä (ohje). Järviwiki.fi-palveluun voivat kaikki tallentaa havaintojaan järvien levätilanteesta ja myös muita järvikohtaisia havaintojaan.

Yleisöhavaintoja kukinnoista ei ole tullut useaan viikkoon lukuun ottamatta Puruvettä, Pielistä ja Höytiäistä, joissa tehtiin sinilevähavaintoja vielä viikolla 37. Syyskuun viimeisellä kokonaisella viikolla (vko 39) sinileväkukintahavaintoja ei ole tullut.

Kesän 2014 levätilanne

Tältä kesältä päättyvässä leväseurannassa sinilevähavaintoja tehtiin viime kesää hieman vähemmän, mutta kesiä 2012 ja 2011 enemmän. Leväilmoituksia yleisöltä tuli selvästi edelliskesiä enemmän. Erityisen paljon havaintoja tehtiin viikolla 28 kesälomien aikaan.

Kesä-syyskuun viikoittaisilla havaintokerroilla Pohjois-Karjalassa levätilanteen seurannan 22 havaintokohteesta seitsemässä paikassa levää todettiin yhteensä 24 kertaa. Runsaasti levää todettiin kerran Suuri-Onkamon havaintokohteessa (Tohmajärvi), kaksi kertaa Pyhäjärven kohteessa (Kesälahti) ja Heposelällä Siikasalmen havaintokohteessa (Liperi); muut levähavainnot olivat vähäisiä. (Havaintotaulukkoon).

Levätilanteesta tiedottaminen

Kaikki levätilannetiedot kootaan Järviwikiin levätilannesivuille, www.jarviwiki.fi.  Leväkatsaukset tehdään kesä−elokuussa koko maan tilanteesta ymparisto.fi – verkkopalveluun torstaisin: www.ymparisto.fi/levatilanne Pohjois-Karjalan ELY-keskus tekee leväkatsauksia muutaman kerran kuukaudessa torstaisin kesä−syyskuussa: www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala > Aiheet > Ympäristö > Ympäristön tilan seuranta > Levätilanne.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Miia Savolainen, Pohjois-Karjalan ELY-keskus, puh. 0295 026 044,
miia.savolainen(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa