Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kesän 2014 leväseurannan yhteenveto: normaalia vähemmän leväkukintoja Pohjois-Savon järvissä (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Kesäkauden 2014 viikoittainen leväseuranta päättyi viime viikolla. Kesäkuun alusta syyskuun loppuun kestäneen seurantajakson aikana Pohjois-Savon järvien sinilevätilanne oli kokonaisuutena varsin rauhallinen, huolimatta loppukesän lämpimistä pintavesistä. Sinileväkukinnot olivat kesäaikana (kesä-elokuu) selvästi koko edeltävän seurantajakson 1998-2013 keskiarvoa harvinaisempia, samaa luokkaa kuin tähän asti rauhallisimpina leväkesinä, kuten sateisena ja kylmänä kesänä 2012.  Koko seurantajakson aikana havaittiin ainoastaan yksi runsas kukinta, sekin vasta syyskuussa. Poikkeuksellinen oli lisäksi elokuussa kolme viikkoa kestänyt jakso, jonka aikana viikoittaisessa leväseurannassa ei yhdelläkään havaintopaikalla havaittu sinileväesiintymiä. Normaalitilanteessa sinileväkukinnat ovat yleisimmillään juuri loppukesällä.

Viileän ja sateisen kesäkuun jälkeen sinileväesiintymät yleistyivät heinäkuun puolivälissä pintavesien lämmettyä ja viikolla 29 esiintymiä havaittiin jopa vastaavan ajankohdan keskiarvoa enemmän (ks. leväbarometri). Niukkoja kukintoja oli viikoittaisen havaintoverkon paikoilla Unnukalta Kiuruvedelle ja yleisöilmoituksia melko runsaistakin kukinnoista tuli mm. Kallavedeltä. Tämän jälkeen sinilevähavainnot vähenivät pysyen vähäisinä koko loppukesän.

"Loppukesän rauhallinen levätilanne johtui mitä ilmeisimmin siitä, että järvet olivat loppukesällä lämpimän sään myötä voimakkaasti lämpötilakerrostuneita ja levätuotanto ehti jo heinäkuussa käyttää loppuun pintavesikerroksesta leväkukinnon syntymiseen tarvittavat ravinteet", arvelee hydrobiologi Antti Kanninen Pohjois-Savon ELY-keskuksesta.

Syyskuussa leväkukinnat yleistyivät vesikerrosten päästyä pintaveden viilenemisen myötä sekoittumaan ja ravinteita päätyi alemmista vesikerroksista levätuotannon käyttöön. Leväseurannan toiseksi viimeisellä viikolla syyskuun lopulla kukinnat olivatkin jälleen jopa ajankohdan keskiarvoa yleisempiä. Syyskuun puolivälissä saatiin myös yleisöilmoituksia rantaan ajautuneista levälautoista mm. Kallavedeltä. Syyskuun viimeisellä viikolla ei kukintoja enää havaittu.  

Pohjois-Savon järvien sinilevätilannetta seurattiin viikoittain kesäkuun alusta syyskuun loppuun yhteensä  25 havaintopaikalla eri puolilla maakuntaa. Kyseessä oli ympäristöhallinnon järjestämän levähaittaseurannan seitsemästoista kesä. Seuranta toteutettiin yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen, kunnallisten viranomaisten ja yksityishenkilöiden kanssa. Leväseuranta jatkuu jälleen kesäkuussa 2015.

Sinilevät ovat luonnollinen osa järvien eliöstöä ja pintakukintoja voi esiintyä hyväkuntoisissakin järvissä satunnaisesti. Pitkittyneet ja usein toistuvat leväkukinnot ovat kuitenkin merkki järven heikentyneestä tilasta mm. liiallisen ravinnekuormituksen seurauksena. Sinilevien määrä onkin yksi järvien ekologisen tilan arvioinnissa huomioitavista seikoista. Pohjois-Savon viikoittaisen leväseurannan järvistä mm. Lapinlahden-Maaningan Onkivesi, Siilinjärven Kevätön ja Pöljänjärvi sekä Kiuruveden Toiviaisjärvi ja Kiuruvesi kärsivät toistuvista leväkukinnoista ja ovat ekologiselta tilaltaan heikentyneitä. Vesistöjen tilaa parantavia toimenpiteitä on Pohjois-Savossa suunniteltu maakunnallisena yhteistyönä ja nämä toimenpiteet sisältävät vesienhoitosuunnitelmat ovat kuultavina 1.10.2014-31.3.2015 välisenä aikana. Kuulemisessa jokaisella on mahdollisuus esittää näkemyksensä vesien tilan parantamisen tavoitteista ja keinoista. Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi ja muu kuulemismateriaali löytyvät verkosta osoitteesta www.ymparisto.fi/vesienhoito/pohjois-savo.

Lisätietoja

Hydrobiologi Antti Kanninen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 801, antti.kanninen(at)ely-keskus.fi.


Alueellista tietoa