Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kalajoen Kokkokankaan ja Torvenkylän tuulivoimapuistohankkeen ympäristövaikutusten arviointi käynnistyy (Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus)

SABA Tuuli Oy ja Smart Windpower Oy suunnittelevat kahden tuulivoimapuiston rakentamista Kalajoen Himangan Kokkokankaalle ja Torvenkylään. Ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 17.9.-10.10.2014 välisenä aikana.

YVA-menettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 29.9.2014 klo 17.00 Torvenkylän koululla. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla klo 16.30.

Nähtävillä oloaikana arviointiohjelmaan voi tutustua Kalajoen kaupungintalolla ja pääkirjastossa sekä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa (Veteraanikatu 1, Oulu), myös sähköisenä osoitteessa http://www.ymparisto.fi/KokkokankaanTorvenkylanTuulivoimaYVA.

Kannanottojen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä YVA-iohjelmasta. Kannanotot toimitetaan kirjallisena viimeistään 10.10.2014 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle: PL 86, 90101 OULU, tai mieluiten sähköpostilla osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa lausuntonsa arviointiohjelmasta 7.11.2014 mennessä.

Arvioitavana viisi eri hankevaihtoehtoa sekä nollavaihtoehto

YVA-menettelyssä tarkastellaan viittä (5) eri hankevaihtoehtoa, jotka eroavat toisistaan rakennettavien tuulivoimaloiden lukumäärän ja käytettävän alueen osalta. Lisäksi tarkastelussa on mukana ns. nollavaihtoehto.

VE1A: SABA Tuuli Oy:n Kokkokankaan alueelle rakennetaan enintään 22 tuulivoimalan puisto. Tuulivoimaloiden yksikköteho on 2,4-5 MW ja tornin korkeus on 115-145 metriä ja lavan pituus 57-75 metriä. Voimalan kokonaiskorkeus on 172-220 metriä.

VE1B: Smart Windpower Oy: Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 7–9 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1A:ssa.

VE1C: Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle rakennetaan enintään 3–4 tuulivoimalan puisto. Yksikköteho on noin 5 MW. Voimaloiden tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1A:ssa.

VE2: SABA tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle toteutetaan enintään 28–30 tuulivoimalan puisto. Voimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1A:ssa.

VE3: SABA tuuli Oy:n Kokkokankaan ja Smart Windpower Oy:n Torvenkylän alueelle toteutetaan enintään 34–36 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho sekä tornin ja lapojen pituus ovat samoja kuin VE1A:ssa.

Tuulivoimapuistojen sisäinen sähkönsiirto järjestettäisiin maakaapelein ja yhdellä tai kahdella tuulipuiston sisäisellä sähköasemalla. Pohjoinen osa (Smart Windpower Oy:n Torvenkylä) liitetään suoraan Fingridin 110 kV:n suurjännitelinjaan varsiliittymällä. Liityntäpiste on tuulivoima-alueen itäreunassa. Eteläinen osa (SABA Tuuli Oy:n Kokkokangas) liitetään sähköasemaan Kalajoella. Linja kulkee koko matkaltaan nykyisessä johtokäytävässä.

Lisätietoja

Lisätietoja ympäristövaikutusten arviointimenettelystä antavat Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksessa ylitarkastaja Liisa Kantola, puh. 0295 038 340, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, sekä hankkeesta tuotantojohtaja Raimo Kivioja, puh. 040 747 6514, etunimi.sukunimi@smartwind.fi ja maajohtaja Christoffer Wiik, puh. 050 326 6885, cw@saba.fi. YVA–konsulttina toimii Ramboll Finland Oy, projektipäällikkö Erika Kylmänen, puh. 050 485 4083, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.


Alueellista tietoa