Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kainuun vedet eivät pysy hyvässä tilassa ilman toimenpiteitä (Kainuun ELY-keskus)

Kainuussa vesien tila on pääsääntöisesti hyvä. Pintavesien tyypillisimmät laatuongelmat ovat sinileväkukintoja, jotka rajoittavat vesistön virkistyskäyttöä juuri parhaimpina loma-aikoina. Ongelmat painottuvat pieniin vesistöihin, mutta niiden korjaamistoimet voivat vaatia suuria ponnistuksia. Myös vesistöjen hyvän tilan säilyttäminen edellyttää aktiivisia vesiensuojelutoimia. Niiden toteutusta ohjaavat vesienhoitosuunnitelmat.

Vesienhoidon tavoitteena on pinta- ja pohjavesien hyvä tila. Vesienhoitosuunnitelmassa on runsaasti tietoa alueemme pinta- ja pohjavesistä, niiden tilaan vaikuttavista toiminnoista, kuormituksesta sekä toimenpiteistä tilan parantamiseksi ja hyvän tilan turvaamiseksi. Vesistöt reagoivat kuitenkin hitaasti toimenpiteiden vaikutuksille ja tavoitteiden saavuttaminen on äärimmäisen haasteellista.

Kainuussa on laadittu useita kunnostussuunnitelmia järvien ja jokien tilan parantamiseksi, ja myös toimenpiteitä on tehty. Uittoa varten peratut kosket alkavat olla jo monin paikoin kunnostettu, mutta kalakantojen palauttamisessa riittää vielä haasteita. Järvien kustannustehokkaiden kunnostusmenetelmien löytäminen on osoittautunut usein vaikeaksi. Joissakin tapauksissa rehevöityminen saattaa johtua myös vesistön luontaisista ominaisuuksista, joihin puuttuminen on mahdotonta. Tällaisia järviä näyttäisi olevan Rokuan harjualueen äärellä, jossa ravinteikkaat pohjavedet ruokkivat eräiden järvien rehevyyttä.

Sinäkin voit vaikuttaa vesienhoitoon

Vesienhoitosuunnitelmat tarkistetaan kuuden vuoden välein. Nyt tarkistettavana olevat vesienhoitosuunnitelmat vahvistettiin vuonna 2009. Sen jälkeen perinteisen rehevöitymisen rinnalle vesiensuojelun haasteeksi ovat nousseet kaivostoiminnan vesistövaikutukset, joiden painopiste Kainuussa on Talvivaaran kaivoksen lähivesissä. Vaikutuksia ja muutoksia vesistöjen tilassa on tarkkailtava jatkuvasti.

Vesien tilan parantaminen vaatii tekoja, rahaa ja pitkäjänteisyyttä – sekä hyvää suunnittelua. Nyt laaditaan vesienhoitosuunnitelmia vuosille 2016–2021. Vesiemme tilan parantamiseksi pyydetään näkemyksiä suunnitelluista toimista ja niiden riittävyydestä vesien hyvän tilan saavuttamiseksi. On myös tärkeää kuulla siitä, miten eri tahot voivat edistää vesien hyvän tilan saavuttamista.

Ehdotukset vesienhoitosuunnitelmiksi löytyvät verkkosivulta www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Lisäksi ehdotuksiin voi tutustua kaikissa kunnanvirastoissa ja ELY-keskuksessa, Kalliokatu 4, Kajaani. Kaikilla on mahdollisuus esittää mielipiteensä asiakirjoista maaliskuun 2015 loppuun mennessä sähköpostilla [email protected] tai kirjallisesti osoitteella Kainuun ELY-keskus, PL 115, 87101 Kajaani. Palautetta voi antaa myös verkkosivun www.ymparisto.fi/vaikutavesiin kautta.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
ylitarkastaja Kimmo Virtanen, puh. 029 502 3899


Alueellista tietoa