Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen tienpäällystystyöt vuonna 2014 (Kaakkois-Suomen ELY-keskus) 

Tienpäällystystyöt ovat käynnistyneet Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen alueella. Kaikkiaan niihin kuluu tänä vuonna rahaa noin seitsemän miljoonaa euroa. Lisäksi mittavia päällystystöitä tehdään E 18-työmailla. Liikennevirasto avaa niin Koskenkylä – Loviisa – Kotka-moottoritien kuin Haminan kehätienkin liikenteelle vielä kuluvan vuoden aikana.

Päällysteiden uusimisia tehdään tänä vuonna Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueella yhteensä noin 100 kilometriä, minkä lisäksi tehdään jonkin verran paikkaustöitä. Mittavin paikkauskohde on valtatie 26 Hamina – Taavetti. Tie käydään läpi koko matkaltaan, mutta uutta pintaa tulee vain vaurioituneisiin kohtiin. Työ ajoittunee elokuun alkupuolelle.

Päällystystyöt alkoivat jo toukokuun puolella, jolloin uutta pintaa saatiin Imatran suunnalle kevyen liikenteen väylille kuutostieltä Sotkulammelta Imatran rajanylityspaikalle sekä kantatie 62:n varteen Kaukopäästä Ruokolahdelle. Kesäkuun puolivälissä päällystetään kevyen liikenteen väylää myös Joutsenossa Pulpin tehtaan tuntumassa. Imatralle palataan vielä kesemmällä, kun tielle Rajapatsaalta rajanylityspaikalle vedetään uusi pinta.

Pääosa uudelleenpäällystyksistä tapahtuu vasta elokuun puolella. Pisin yhtäjaksoinen päällystyskohde on valtatiellä 6 Utin itäpuolelta Luumäen Somerharjuun, hieman yli 13 kilometriä. Niin ikään kuutostielle, Kouvolan eteläpuolelle Keltistä Elimäen suuntaan tulee yli kymmenen kilomerin päällystyskohde. Valtatielle 15 Keltakankaan ja Pikkusuon välille tulee myös yli kymmenen kilometriä uutta pintaa. Valtatielle 15 Valkealasta pohjoiseen tulee muutamia lyhyehköjä päällystyskohteita alle kymmenen kilometrin matkalle. Vastaavia kohteita tulee myös valtatielle 13 Savitaipaleelta pohjoiseen. Pääteiden ulkopuolella päällystyskohteita on varsin niukasti. Merkittävin korjauskohde on maantien 363 parantaminen Jaalasta Vuolenkoskelle.

Maltti on valttia - varaa riittävästi aikaa

Tietyöt aiheuttavat valitettavasti haittaa liikenteen sujuvuudelle. Työt pyritään tekemään kuitenkin niin, että haitta on mahdollisimman pieni. Työn tekemistä vältetään ruuhka-aikoina ja osa muun muassa päällystyskohteista tullaan tekemään yötyönä. Lisäksi valtateillä ei perjantaisin ja juhlapäivien aattoina työskennellä klo 14 jälkeen. ELY-keskus on töiden ajoituksessa ottanut huomioon myös tiedossa olevat merkittävät yleisötapahtumat.

Työmaan kohdalla on oman ja työntekijöiden turvallisuuden takia syytä noudattaa varovaisuutta. Paras keino on nopeuden riittävä pudottaminen sekä opasteiden ja liikenteenohjauksen noudattaminen. Uudelleenpäällystetyllä tieosalla, josta tiemerkinnät ja reunantäytöt puuttuvat, on ajoturvallisuuteen kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tietoa päällystys-, silta- ja muista tietöistä saa tienkäyttäjän linjalta numerosta 0200 2100 ja Liikenneviraston Internet sivuilta sekä tekstitelevision sivuilta.

Lisätietoja tienpäällystystöistä:

Hankintapäällikkö Jyrki Karhula, puh. 0295 029 139 ja rakennusmestari Jukka Annala, puh. 0295 029 159.


Alueellista tietoa