Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Joroisselän kuormitusselvitys julkaistu (Etelä-Savon ELY-keskus)

Joroisselän kuormitusselvitys valmistui keväällä 2014 ja on nyt julkaistu sähköisenä ELY-keskusten Raportteja -sarjassa. Julkaisu löytyy osoitteesta doria.fi > ELY-keskus > Raportteja. Selvityksen on laatinut Etelä-Savon ELY-keskuksessa ympäristösuunnittelija Jani Pulkkinen.

Selvityksen  mukaan peltoviljelyn osuus Joroisselän kokonaisfosforikuormituksesta on noin 58 % ja typpikuormituksesta 28 %. Muulta maa-alueelta (metsät, suot, avomaat, kalliomaat, rakennetut alueet) tulevan fosforikuormituksen osuus on 25 % ja typpikuormituksen osuus 53 %. Loput kuormituksesta tulee haja-asutuksesta, pistekuormituksesta ja laskeumasta. Joroisselän tilaa pyritään parantamaan muun muassa rakentamalla kosteikkoja, tilakohtaisella peltoviljelyneuvonnalla ja poistokalastuksella.

Joroisselän tila kiinnosti toritapahtumassa

Etelä-Savon ELY-keskuksen vesienhoidon asiantuntijat esittelivät  Joroisselän vesienhoitoa  ja tuoretta kuormitusselvitystä Joroisten iltatorilla torstaina 10.7.2014. ELY-keskuksen teltassa vieraili ilahduttavasti yleisöä tutustumassa Joroisselästä ja siihen laskevista vesistöistä tehtyihin kuormitus- ja vedenlaatututkimuksiin sekä poistokalastus- ja kosteikkosuunnitelmiin.

Eniten kysymyksiä kirvoitti se, miltä erillisalueelta tulee suurin Joroisselkää vaivaava kuormitus. Myös näkösyvyysseurannan tulokset eri puolilla järveä sekä tehokalastusten ja mahdollisten niittojen vaikutukset vedenlaadun kannalta kiinnostivat yleisöä. Yhtä paljon kävijöitä kiinnostivat Pro Joroisselän infopisteessä esillä olleet vesikasvilajien malliyksilöt sekä vesinäytepullot Valvatuksen kanavasta ja Joroisvirrasta.

Tavoitteena vesistön hyvä tila

ELY-keskuksen koordinoiman vesienhoitotyön tavoitteena on Joroisselän ja myös muiden Joroisten seudun rehevöityneempien vesien rehevöitymisen pysäyttäminen ja tilan parantaminen sekä paremman tilan turvaaminen myös jatkossa.

Joroisten seudun vesienhoitotyö on osa Etelä-Savon vesien tilan parantamiseen tähtäävää työtä. Meneillään on toinen suunnittelukierros, jonka aikana pyritään toteuttamaan suunniteltuja toimenpiteitä. Merkittävä osa suunnittelusta kohdistuu valuma-alueilta vesiin kohdistuvan hajakuormituksen vähentämiseen tyydyttäviksi tai sitä huonommiksi luokitelluilla vesialueilla.

Lisätietoja:

Ympäristösuunnittelija Jani Pulkkinen, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4142

Hydrobiologi Antti Haapala, Etelä-Savon ELY-keskus, p. 029 502 4173


Alueellista tietoa