Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Innostu oppimaan! Elinikäisestä oppimisesta on tullut osa arkipäivää (Kainuun ELY-keskus)

Kainuulaiset aikuisopiskelijoiden parissa työtä tekevät yhdistävät osaamisensa ja tukensa kainuulaisten oppimismahdollisuuksien parantamiseksi. Korkeakoulut, toinen aste ja vapaa sivistystyö, työ- ja elinkeinohallinto ja opiskelijoita ohjaavat toimijat ovat tehneet Kainuulle yhteisen elinikäisen ohjauksen strategian. Sen tavoitteena on tarjota työikäiselle kainuulaiselle väestölle heidän tarvitsemaansa yksilöllistä ohjausta elämän eri vaiheissa:

Strategian tavoitteena on vakiinnuttaa Kainuuseen ohjauspalvelujen tuottajien verkosto, joka yhteistyössä pystyy auttamaan ohjausta tarvitsevia kainuulaisia parhaalla mahdollisella tavalla. Toimijoille on määritelty konkreettisia tehtäviä ohjauspalvelujen kehittämiseksi. Niissä onnistumista tarkastellaan vuosittain, ja verkoston ohjausyhteistyön kehittämistä jatketaan.

Koko elämän kestävällä oppimispolulla tarvitaan usein ohjausta, joka auttaa tunnistamaan oman osaamisen ja kyvyt sekä tekemään koulutukseen ja työuraan liittyviä päätöksiä. Elinikäiseen oppimiseen liittyvällä ohjauksella tarkoitetaan toimia, jotka auttavat kansalaisia eri elämänvaiheissa

  • tunnistamaan kykynsä, osaamisensa ja kiinnostuksensa,
  • tekemään tarkoituksenmukaisia koulutuksellisia ja työuraan liittyviä päätöksiä ja
  • hallitsemaan yksilöllisiä polkujaan opiskelussa, työssä ja muussa toiminnassa.

Ohjausta tapahtuu koulutuksessa, siirtymävaiheissa ja työpaikalla. Ohjausta antavat julkisen sektorin ja yksityiset toimijat.

Elinikäisen ohjauksen alueellinen koordinaatiovastuu kuuluu ELY-keskuksille. Kainuun ELY-keskus on perustanut elinikäisen ohjauksen yhteistyöryhmän, joka on nimetty Opinraitti-työryhmäksi. Ryhmä vastaa elinikäisen ohjauksen strategian toimeenpanosta ja elinikäisen ohjauksen verkoston toiminnasta Kainuussa.

Opinraitti-työryhmän muodostavat Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitoksen, Kaukametsän opiston, Aikuis- ja täydennyskoulutuspalvelut AIKOPA:n, Kianta-Opiston, Kainuun TE-toimiston ja Kainuun ELY-keskuksen nimeämät edustajat. Lisäksi ryhmä hyödyntää työssään asiantuntijoita.

Elinikäiseen oppimiseen kannustetaan vuosittain toteutettavalla Innostu oppimaan -kampanjalla. Lisätietoa aiheesta saa www.innostuoppimaan.fi.

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus,
erikoissuunnittelija Leena Meriläinen, puh. 029 502 3570
suunnittelija Anne Ristioja, puh. 029 502 3582
(kokemuksia aikuisiällä opiskelusta voi kysyä Päivi Käräjämieheltä, puh. 0440 306 244)


Alueellista tietoa