Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Kansalaisilla mahdollisuus vaikuttaa tulvariskien hallintasuunnitelmiin (Uudenmaan ELY-keskus)

Uudenmaan Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus  (ELY-keskus) pyytää näkemyksiä suunnitelmiin tulvariskien vähentämiseksi. Tulvariskien hallintasuunnitelmia valmistellaan nyt vuosiksi 2016–2021 ja jokainen voi vaikuttaa suunnitelmiin 1.10.2014–31.3.2015 käynnissä olevan kuulemisen aikana.

Uudenmaan ELYn alueella tulvariskien hallintasuunnitelmia on valmisteilla neljä: Helsingin ja Espoon rannikkoalueelle, Loviisan rannikkoalueelle, Vantaanjoelle ja Kymijoelle. Suunnitelmissa esitetään, millaisilla toimenpiteillä tulvista aiheutuvia vahinkoja voidaan ehkäistä ja vähentää. "Kansalaispalaute on tärkeää, sillä suunnitelmien on tarkoitus palvella erityisesti rantakiinteistöjen omistajia. Paikallistuntemusta tarvitaan, jotta tulvariskien hallitsemiseksi tehtävät toimenpiteet osataan kohdentaa oikeaan paikkaan", painottaa yksikön päällikkö Kari Rantakokko Uudenmaan ELY-keskuksesta.

Tulvariskien syntymistä voidaan ennaltaehkäistä erityi­sesti maankäytön suunnittelun avulla, eli huomioimalla tulvariskialueet rakennuspaikan valinnassa. Keinoina tähän ovat esimerkiksi kaavoitus, rakentamismääräykset sekä suositukset alimmista rakentamiskorkeuksista.

Muiksi tulvariskiä ennaltaehkäiseviksi toimenpiteiksi voidaan lukea myös tulvien todennäköisyyksien ja vahinkojen arviointi sekä tulvavaara- ja tulvariskikartoitukset. Tärkeä ennaltaehkäisykeino on myös alueen asukkaiden tulvatietoisuuden lisääminen ja siihen tähtäävät toimet, kuten esimerkiksi ohjeet tulvaan varautumisesta.

Tulvien ehkäisyllä tarkoitetaan rakenteita ja toimenpiteitä, joilla vesistötulvan syntyminen estetään tai tulvaa pienennetään, mukaan lukien tulvavesien pidättäminen vesistöalueella ja vesistön säännöstelyä ja juoksutusta varten tehtävien rakenteiden kuten patojen ja tekojärvien rakentaminen ja käyttö.

Uudenmaan alueen tulvariskien hallintasuunnitelmat sekä keinot ja väylät antaa palautetta ja keskustella asiasta löydät täältä:

www.ymparisto.fi/trhs/Helsinki-Espoo

www.ymparisto.fi/trhs/Loviisa

www.ymparisto.fi/trhs/Vantaanjoki

www.ymparisto.fi/trhs/Kymijoki

Lisätietoja:

  • Kari Rantakokko, yksikön päällikkö, 0295 021 453
  • Olli Jaakonaho, suunnitteluinsinööri, 0295 021 398

 


Alueellista tietoa