Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Talouden epävakaus näkyy Kainuussa (Kainuun ELY-keskus)

Tulevaisuuteen katsotaan kuitenkin positiivisen odottavin, mutta toisaalta hämmentynein mielin

Kainuussa julkisen sektorin hallinnolliset muutokset arveluttavat ja kaivosteollisuuden ympäristövaikutukset puhututtavat. Alakulon keskellä on valonpilkahduksiakin nähtävissä. Isoja positiivisia täkyjä on paljon liikkeellä, mutta niiden konkretisoitumisesta ei vielä ole varmuutta. Vakaasti uskotaan työttömyyden suunnan kuitenkin kääntyvän vielä.

Kainuun vahvuuksia ovat luonto, luontoarvot ja luonnonvarat. Puhdas ja houkutteleva luonto ovat vahvoja kilpailuvaltteja. Väestön väheneminen ja vanheneminen on Kainuun ongelma. Työikäisen väestön hupeneminen koetaan erityisen ongelmalliseksi.

Luonnonvarat lukeutuvat elinkeinojen kehittämisen kärkialoihin. Matkailu on varsin tärkeä kärkiala ja sen merkitys aluetaloudelle on huomattava. Uusia nousevia aloja ovat korkeaan osaamiseen pohjautuvat mittaustekniikka ja peliala. Kaivosteollisuuden merkitys aluetaloudelle on suuri, vaikkakin viime vuoden aikana kokonaistuotannon menetykset olivat mittavia. Sotkamon Tipaksen hopeakaivoshanke luo uskoa tulevaisuuteen ja vahvistaa kaivostoimintaa.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden merkitys kasvaa voimakkaasti väestön ikääntyessä. Alalle tarvitaan lähivuosina runsaasti uutta työvoimaa jo pelkästään eläkkeelle jäävien tilalle. Maatalouden rakennemuutos jatkuu. Maito on maatalouden päätuote ja sen tuotantomäärä on edelleen vahvalla kasvu-uralla. Bioenergia on Kainuun tulevaisuutta. Kainuu on bioenergian hyödyntämisessä yksi Suomen kärkimaakuntia.

Kainuun työllisyysaste, työttömyysaste ja taloudellinen huoltosuhde ovat maan heikoimmat. Työttömien työnhakijoiden määrä pysytteli viime vuonna lähes viidenneksen edellistä vuotta korkeammalla. Työllisyyden selvä heikentyminen on kasvattanut erityisesti nuorisotyöttömyyttä ja pitkäaikaistyöttömyyttä. Työttömyyden odotetaan kääntyvän laskuun viimeistään vuoden kuluttua.

Uusilla avoimilla työpaikoilla mitaten työvoiman kysyntä väheni viime vuonna yli 12 % edellisestä vuodesta. Eniten uutta työvoimaa tarvittiin palvelutyössä, terveydenhuollossa ja sosiaalialalla sekä kaupallisessa työssä. Rekrytointiongelmat yleistyivät viime vuonna, vaikka työvoiman saatavuuden odotettiin parantuvan työttömyyden kasvettua. Kainuussa työvoiman kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa. Työvoimaa on tarjolla runsaasti muun muassa teollisuuden ja alkutuotannon perinteisissä ammateissa. Kysyntä taas suuntautuu yhä enemmän palvelusektorille, kaupalliselle alalle sekä terveys- ja sosiaalipalveluihin.

Nämä arviot sisältyvät 17.3.2014 julkaistuun Alueelliset kehitysnäkymät keväällä 2014 -raporttiin, joka on ELY-keskusten yhdessä muiden aluekehittäjien kanssa muodostama näkemys ELY-keskusalueiden ja seutukuntien nykytilasta ja lähiajan näkymistä.

Raportin mukaan elinkeinoelämän ja yritysten tilanne on Kainuussa tällä hetkellä heikompi kuin vuosi sitten. Seuraavan puolen vuoden ajan sen odotetaan edelleen heikkenevän. Vuoden päähän ulottuvissa arvioissa tilanteen uskotaan kuitenkin palautuvan vähintäänkin nykytasolle.

Työttömyyden määrä ja rakenne ovat Kainuussa heikentyneet paljon vuoden takaisesta. Seuraavan puolen vuoden kuluessa tilanteen odotetaan pysyttelevän ennallaan. Vuoden kuluttua työttömyystilanteen uskotaan jo paranevan nykyhetkeen verrattuna.

Raportissa arvioidaan alueellisia kehitysnäkymiä myös seutukunnittain Kajaanin seudulla ja Kehys-Kainuussa.

Tarkemmat arviot Kainuun tilasta ja näkymistä käyvät ilmi sivulta 215 alkaen.

 

Lisätietoja: Kainuun ELY-keskus, 
strategiapäällikkö Juha Puranen, p. 029 502 3650


Alueellista tietoa