Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Hirvensalmelle syntyy yli 5000 hehtaarin osakaskunta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Hirvensalmen osakaskunnat ovat suhtautuneet erittäin myönteisesti osakaskuntien yhdistämishankkeeseen. Kaikkiaan 11 osakaskuntaa teki yhdistämispäätöksen heinäkuussa ja tällä hetkellä uuden osakaskunnan pinta-ala on jo 4 600 hehtaaria kattaen kokonaan Ryökäsveden ja osan Liekuneesta sekä Vahvajärvestä. Osakaskunnan pinta-ala kasvaa, kun Liekuneen ja Vahvajärven osakaskunnat päättävät yhdistymisestä elo- ja syyskuussa. Yhdistymisessä osakkaiden omistus säilyy ennallaan, hallinnointi vähenee ja kalastusmahdollisuudet lisääntyvät. Yhdistyminen on ollut osakaskunnille edullista koska hanketta rahoittaa ja työpanosta tarjoaa Etelä-Savon ELY-keskuksen koordinoima EU:n osarahoitteinen Kestävän kalastuksen ja luontomatkailun kehittämishanke.

Tavoitteena kehittää osakaskuntatoimintaa

Ryökäsvedellä ja Liekuneella on toiminut osakaskuntien yhteinen kalastuslupa-alue. Yhteistyössä on hoidettu muun muassa kalakantaa ja lupamyyntiä. Yhteistyö ei ole poistanut osakaskuntien omaa hallinnointia. Osakaskuntien yhdistyessä alueella on jatkossa vain yksi hallinto, kun aikaisemmin Ryökäsvesi-Liekuneella oli 13 eri hallintoa ja Vahvajärvessäkin 7 eri osakaskuntaa. Tiedustelujen perusteella osakaskuntien vuosikokouksiin on osallistunut usein "vähemmän kuin muutama osakas". Tulevaisuudessa kalastuksen järjestämistä ja lupamyyntiä sekä tiedotusta on helpompi toteuttaa, kun järvikohtaisesti ei ole useita eri osakaskuntia ja eri lupa-alueita. Jatkossa uuden osakaskunnan alueelle myydään vain yhtä kalastuslupaa. Osakaskunnalle perustetaan Internet–sivut, jossa kerrotaan muun muassa osakaskuntatoiminnasta, lupamyynnistä ja kalastuksesta. Lupa-aluekarttoja, tietoa kalastuksesta ja kalastuslupia saa jatkossa myös paikallisista myyntipisteistä.

Yhdistämishankkeen osakaskunnat

Yhdistämispäätöksen ovat jo tehneet kaikkien alueidensa tai vain osa-aluetta koskien Kirkonkylän osakaskunta, Inkisen osakaskunta, Tornialan osakaskunta, Särkiniemen osakaskunta, Muuttosalmen osakaskunta, Monikkala 2-4 osakaskunta, Monikkala 5 osakaskunta, Kotkatveden osakaskunta, Parkkola 2 osakaskunta, Pöyryn 1-7 osakaskunta ja Kilkinkylän osakaskunta. Elokuussa asiasta päättävät Pöyrynkylä 8 osakaskunta, Malvaniemen osakaskunta, Suonsalmen osakaskunta, Ripatin ja Suonsalmen osakaskunta, Niinimäki 1-2 osakaskunta ja Ripatti 4 järjestäytymätön vesialue.

Syyskuun alussa yhdistämisestä päättävät vielä Lahnaniemi 2, 4-6 osakaskunta, Monikkala 1 järjestäytymätön alue, Monikkala 6-7 osakaskunta, Vahvamäen osakaskunta, Hämeenmäki 1-3 ja 5 osakaskunta sekä mahdollisesti Säiniö-Kaihlanen osakaskunta ja Lahnaniemi 8 osakaskunta. Tähän mennessä yhdistämishankkeen ulkopuolelle on jäänyt vain yksi osakaskunta Vahvajärvestä.

Lisätietoja:

Projektipäällikkö Teemu Hentinen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0400 623 207
 

 

 

                  

 


Alueellista tietoa