Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Etelä-Savon järvien ja pohjavesien korkeudet jäämässä kesällä alas, rankkasateet paransivat hieman tilannetta (Etelä-Savon ELY-keskus)

Useimmissa Etelä-Savon järvissä ei tänä keväänä esiintynyt tänä vuonna lainkaan varsinaista kevättulvaa poikkeuksellisen vähälumisesta talvesta ja vähäsateisesta keväästä johtuen. Monien järvien vedenpinnat ovatkin nyt ajankohtaan nähden alhaalla. Myös joidenkin säännösteltyjen järvien vedenkorkeudet jäävät todennäköisesti tavallisia kesävedenkorkeuksia alemmaksi. Viime päivien rankkasateet ovat parantaneet hieman vesitilannetta nostaen isompien järvien vedenkorkeuksia vuorokaudessa noin 5 cm. Pienemmissä vesistöissä rankkasateiden vaikutus näkyy tavanomaista korkeampana vedenpintana.

Järvien vedenkorkeudet uhkaavat kuitenkin jäädä kesällä normaalia alemmaksi, ellei lähiviikkojen sademäärä ole selvästi tavanomaista suurempi. Saimaan osalta alhaiset vedenkorkeudet ovat riskinä vasta loppukesällä. Saimaan vedenpinta on tällä hetkellä reilut 40 cm ajankohdan keskitason yläpuolella. Säännösteltyjen järvien juoksutuksia on pyritty mahdollisuuksien mukaan rajoittamaan, jotta vedenpinnat saataisiin kesällä ylös niin hyvin kuin tässä vesitilanteessa on mahdollista. Puulan säännöstelylle on kesäkuun asti voimassa poikkeuslupa, jonka mukaan Kissakosken voimalaitoksen juoksutus voidaan pitää tavanomaista pienempänä. Rankkasateiden myötä parantuneen vesitilanteen ansiosta juoksutusmäärää on voitu nostaa. Poikkeusjuoksutuksilla on pyritty turvaamaan Puulan ja alapuolisen vesistönosan vedenkorkeudet ja virtaamat kesällä.

Pohjavesien pinnankorkeudet ovat Etelä-Savossa monin paikoin ajankohdan keskiarvojen tuntumassa tai hieman sen alle. Vedenpinnat lähtivät keväällä laskusuuntaan tavallista aiemmin. Viime päivien sateet paransivat tilannetta väliaikaisesti. Kaivoveden riittävyys on alkukesäksi todennäköisesti turvattu, mutta loppukesän tilanteeseen vaikuttaa kesän sademäärä.

Lisätietoja:

Erikoissuunnittelija Juho Kotanen, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 192

Vesistöinsinööri Varpu Rajala, Etelä-Savon ELY-keskus, puh. 0295 024 224


Alueellista tietoa