Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Elokuussa työttömyys laski heinäkuuhun verrattuna normaalin kausivaihtelun mukaisesti, työttömyys vuoden takaiseen nousussa (Hämeen ELY-keskus)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa oli elokuun lopussa 23 101 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 000 enemmän (9,5 %) kuin vuosi sitten. Heinäkuusta työttömien määrä laski 1 916:sta (-7,7 %). Normaalin kausivaihtelun mukaan elo- ja syyskuussa työttömyysluvut laskevat edellisiin kuukausiin verrattuna, joka johtuu suurelta osin opiskeluiden alkamisesta. Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli elokuun lopussa 319 433 kasvaen edellisen vuoden elokuusta 29 188:lla (10,1 %). Elokuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 12,9 % ja koko maassa 12,2 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien % -osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli elokuun lopussa Hämeessä 18,1% ja koko maassa 16,2 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Hämeessä elokuun lopussa 35,3 % ja koko maassa 31,4 %.

Työllisyyden trendit Hämeessä

  • Työttömiä työnhakijoita oli elokuun lopussa 23 101, mikä on 2 000 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Avoimia työpaikkoja oli elokuun aikana 3 719, lisäystä vuoden takaisesta 245 paikkaa
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 7 671 hakijaa, lisäystä vuoden takaisesta 599
  • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli elokuun lopussa 7 286, mikä on 1 460 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä oli elokuun lopussa 3 165, mikä on 349 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Ulkomaalaisten työttömyyden kasvu hidastui. Ulkomaalaisia oli työttömänä vain 140 enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomaalaisten määrä laski heinäkuusta ollen elokuun lopussa 1 735

Työllistymistä edistävät palvelut Hämeessä

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli elokuun lopussa Hämeessä 7 671 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (1 353), työnhaku- ja uravalmennuksessa (90), työllistettynä/työharjoittelussa (2 427), työ-/koulutuskokeilussa (734), vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt (232), kuntouttavassa työtoiminnassa (1 100) ja omaehtoisessa opiskelussa olevat (1 735). Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden elokuusta 599 hakijalla (8,5 %). Heinäkuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä kasvoi 1 066 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) laski vuoden takaisesta, vaikka palveluissa olevien määrä nousi viime vuodesta. Tämä johtuu siitä, että työttömien työnhakijoiden määrä nousi viime vuodesta 2 000:lla. Aktivointiaste oli elokuun lopussa 24,9 %. Koko maassa aktivointiaste nousi hieman edellisen vuoden elokuusta ja oli korkeampi kuin Hämeessä eli 26,8 %.

Lisätiedot: Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

  • Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585
  • Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
  • Palvelujohtaja Marja-Leena Suominen, puh. 0295 041 794
  • Palvelujohtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 025 075

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159

Työllisyyskatsaus, elokuu 2014


Alueellista tietoa