Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Avoimien työpaikkojen ja työllistymistä edistävissä palveluissa olevien määrä kasvussa, työttömyys silti pahenee (Hämeen ELY-keskus)

Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien Hämeen työ- ja elinkeinotoimistossa oli heinäkuun lopussa 25 017 työtöntä työnhakijaa, mikä on 2 107 enemmän (9,2 %) kuin vuosi sitten. Kesäkuusta työttömien määrä kasvoi 911:sta (3,8 %). Koko maassa työttömien työnhakijoiden määrä oli heinäkuun lopussa 350 426 kasvaen edellisen vuoden heinäkuusta 31 840:llä (10 %). TE-toimiston palveluihin kuuluvien työllistämisjaksojen päättymiset nostavat heinäkuun työttömien määrää. Heinäkuun lopussa työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli Hämeen ELY-keskuksen alueella 14,0 % ja koko maassa 13,4 %. Alle 25-vuotiaiden työttömien % -osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta oli heinäkuun lopussa Hämeessä 21,5 % ja koko maassa 19,2 %. Ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden osuus ulkomaalaisesta työvoimasta oli Hämeessä heinäkuun lopussa 44,5 % ja koko maassa 35,7 %.

Työllisyyden trendit Hämeessä

  • Työttömiä työnhakijoita oli heinäkuun lopussa 25 017, mikä on 2 107 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Avoimia työpaikkoja oli heinäkuun aikana 3 370, lisäystä vuoden takaisesta 365 paikkaa
  • Aktivointiasteeseen laskettavissa palveluissa oli 6 605 hakijaa, lisäystä vuoden takaisesta 472
  • Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu jatkui. Yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä oli heinäkuun lopussa 7 263, mikä on 1 432 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Nuorten työttömien määrä oli heinäkuun lopussa 3 749, mikä on 394 enemmän kuin vuotta aikaisemmin
  • Ulkomaalaisten työttömyyden kasvu hidastui. Ulkomaalaisia oli työttömänä vain 124 enemmän kuin vuosi sitten. Ulkomaalaisten määrä nousi kesäkuusta ollen heinäkuun lopussa 2 186

Työllistymistä edistävät palvelut Hämeessä

Työ- ja elinkeinohallinnon aktivointiasteeseen laskettavien palvelujen piirissä oli heinäkuun lopussa Hämeessä 6 605 työnhakijaa. Luvussa ovat mukana työvoimakoulutuksessa (884), työnhaku- ja uravalmennuksessa (46), työllistettynä/työharjoittelussa (2 333), työ-/koulutuskokeilussa (685), vuorotteluvapaapaikkaan työllistetyt (209), kuntouttavassa työtoiminnassa (986) ja omaehtoisessa opiskelussa olevat (1 462). Edellä mainituissa palveluissa yhteensä olevien määrä nousi viime vuoden heinäkuusta 472 hakijalla. Kesäkuuhun verrattuna aktiivitoimien piirissä olevien määrä laski 631 henkilöllä.

Aktivointiaste (palveluissa yhteensä laskentapäivänä olleiden osuus työttömien ja palveluissa olleiden yhteismäärästä) laski vuoden takaisesta, vaikka palveluissa olevien määrä nousi viime vuodesta. Tämä johtuu siitä, että työttömien työnhakijoiden määrä nousi viime vuodesta 2 107:llä. Aktivointiaste oli heinäkuun lopussa 20,9 %. Koko maassa aktivointiaste nousi hieman edellisen vuoden heinäkuusta ja oli korkeampi kuin Hämeessä eli 23 %.

Lisätiedot: Hämeen työ- ja elinkeinotoimisto

  • Työ- ja elinkeinotoimiston johtaja Harri Jokinen, puh. 0295 041 585
  • Palvelujohtaja Pekka Voutilainen, puh. 0295 041 795
  • Palvelujohtaja Marja-Leena Suominen, puh. 0295 041 794
  • Palvelujohtaja Eija Mannisenmäki, puh. 0295 025 075

Katsauksen laati erikoissuunnittelija Jesse Marola, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 159.

Työllisyyskatsaus, heinäkuu 2014


Alueellista tietoa