Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulviin (Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus)

Ähtävänjoella varaudutaan hyydetulvien syntymiseen sään kylmetessä tulevana viikonloppuna.  Hyydetulviin varaudutaan vähentämällä veden juoksutusta, jotta jokeen saataisiin pakkasten tullessa mahdollisimman nopeasti jääkansi. Jos joen virtaama on suuri sään kylmetessä, saattavat koskipaikat täyttyä alijäätyneestä jääsohjosta, joka aiheuttaa tulvaa kosken yläpuolisella alueella.  Ähtävänjoella esiintyy hyydetulvia lähes vuosittain koskipaikoilla Evijärven alapuolella Ähtävän, Lappforsin ja Kolpin taajamien läheisyydessä. Toisinaan hyydeongelmia on ollut myös Evijärven yläpuolella Välijoessa.

Ähtävänjoen vesistön yläosalla sijaitsevan Lappajärven pinta on noussut syksyn aikana reilusti ja on nyt yli 20 cm tavanomaista korkeammalla. Lappajärvestä lähtevä juoksutus lasketaan perjantain aikana tasolle 15 m3/s ja Evijärvestä lähtevä tasolle 16 m3/s. Lappajärven ja Evijärven juoksutuksia Ähtävänjokeen tullaan lähipäivinä pienentämään edelleen pakkasen kiristyessä ja hyydetulvariskin kasvaessa. Ähtävänjoelle asennetaan loppuviikon aikana myös hyydepuomeja kuuteen eri paikkaan helpottamaan jääkannen muodostumista. Hyydepatojen riski on suurin kovilla pakkasilla, kun joen virtaama on suuri eikä jääkansi ole vielä muodostunut. Lappajärven ja Evijärven säännöstelyä koskevien lupamääräysten mukaisesti Ähtävänjoen jäätymisvaiheessa saadaan virtaamia tarvittaessa lyhytaikaisesti pienentää hyytämisen vähentämiseksi luvan mukaisesta juoksutuksesta 5 m3:llä/s. Kun pysyvä jääkansi on syntynyt, voidaan juoksutuksia jälleen lisätä.

Ähtävänjoen juoksutuksen pienentämisestä huolimatta syntyviä hyydepatoja voidaan joutua torjumaan myös kaivinkoneilla ja räjäytyksillä. Torjuntatoimenpiteillä estetään veden nouseminen pihoille ja kellareihin. Ähtävänjoki kuuluu Natura 2000 -ohjelmaan ja hyyteen torjunnassa huomioidaan työturvallisuuden ja ympäristöolosuhteiden lisäksi luonnonsuojelulliset näkökohdat ja jokihelmisimpukoiden esiintymisalueet.

Ähtävänjoen lisäksi hyydetulvia esiintyy ajoittain myös muissa Pohjanmaan vesistöissä. Viime vuosina hyydeongelmista on ilmoitettu mm. Lapuanjoen vesistöalueelta Kuortaneenjärven alapuolelta ja Kyrönjoen vesistöalueelta Kyrkösjärven voimalaitokselta.

Lisätietoja Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksesta:

  • Vanhempi insinööri Katja Haukilehto, puh. 0295 027 794
  • Vesistöpäällikkö Liisa Maria Rautio, puh. 0295 027 919

Alueellista tietoa