Navigointivalikko
Tiedotearkisto

Tiedotearkisto

Tiedotearkistossa on vanhasta ely-keskus.fi-järjestelmästä siirretyt kaikkien virastojen tiedotteet (1.1.2010-16.4.2013). Näissä arkistotiedotteissa aluevalinta ja tiedotteissa olevat liitetiedostolinkit eivät toimi.

TIEDOTEARKISTO
null Eurooppalaisenh yrittäjyyden edistämispalkinnon haku alkaa
Eurooppalaisen yrittäjyyden edistämispalkinto antaa tunnustusta menestyksekkäimmille yritystoiminnan ja yritta?jyyden edista?jille eri puolilla Eurooppaa. Palkinto esittelee parhaita yrittäjyyden käytäntöjä ja lisää tietoisuutta yrittäjyyden tärkeydestä. Se rohkaisee ja kannustaa ryhtymään yrittäjäksi.


Vuodesta 2013 lähtien kilpailussa on kuusi sarjaa:

  • Yrittäjyyden edistäminen:Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka edistävät yrittäjyysajattelua varsinkin nuorten ja naisten keskuudessa. 
  • Investointi yritystaitoihin: Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla aloitteita, jotka liittyvät yrittäjyys- ja johtajuustaitojen parantamiseen.
  • Liiketoimintaympäristön parantaminen: Tunnustaa innovatiivisia ohjelmia kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla, jotka edistävät yritysten perustamista ja kasvua, yksinkertaistavat yritysten lainsäädännöllisiä sekä hallinnollisia menettelyjä ja toteuttavat 'Think Small First'- periaatetta ('Pieni on harkitsemisen arvoista') asettamalla pk-yritykset etusijalle.  
  • Yritysten kansainvälistymisen tukeminen: Tunnustaa ohjelmia ja aloitteita, jotka rohkaisevat yrityksiä ja erityisesti pk-yrityksiä hyödyntämään Euroopan Unionin sisäisten ja ulkopuolisten markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia entistä paremmin. 
  • Vihreiden markkinoiden ja resurssien tukeminen (UUSI SARJA) Tunnustaa kansallisella, alueellisella tai paikallisella tasolla toimintaohjelmia ja aloitteita, jotka tukevat pk-yritysten pääsyä vihreille markkinoille ja parantavat niiden resurssitehokkuutta esimerkiksi kehittämällä vihreitä taitoja, saamalla kysynnän ja tarjonnan vastaamaan toisiaan.
  • Vastuullinen ja osallistuva yrittäjyys: Tunnustaa kansallisia, alueellisia tai paikallisia viranomaisten tai viranomaisten ja yrittäjien yhteisyritysten aloitteita, joilla edistetään pk-yritysten yhteiskuntavastuuta. Tässä sarjassa annetaan tunnustusta myös toimille, jotka edistävät heikossa asemassa olevien ryhmien, kuten työttömien – erityisesti pitkäaikaistyöttömien – sekä maahanmuuttajien, vammaisten tai etnisten vähemmistöjen yrittäjyyttä

Kaikkien kansallisten, alueellisten tai paikallisten viranomaisten sekä viranomaisten ja yrittäjien kumppanuuksien, jotka ovat pyrkineet vahvistamaan alueensa taloutta, kannattaa osallistua.

 

Valintamenettely on kaksivaiheinen: vain kansallisen karsintavaiheen selvittäneet kilpailijat voidaan ottaa huomioon päätettäessä Euroopan palkinnoista. Voittajat julkistetaan marraskuussa 2013 järjestettävässä palkintojenjakotilaisuudessa Liettuassa.

Hakemukset kansalliseen karsintaan tulee jättää 13.5.2013 mennessä.


Tarkempaa tietoa ilmoittautumisesta osoitteesta

http://www.tem.fi/yrittajyyskilpailu

 

Kansallisesta kilpailusta antaa lisätietoja kansallinen yhteyshenkilö:

Kimmo Puolitaival

Johtaja

Varsinais-Suomen TE-toimisto

Linnakatu 50, 20100 TURKU

Tel: 040 822 9414

E-mail: kimmo.puolitaival@te-toimisto.fiAlueellista tietoa