Regional information

Nyheter 2022

Reformen av arbets- och näringstjänsterna 2024: Finland får 45 sysselsättningsområden

Statsrådet beslutade den 22 februari 2024 om fyra sysselsättningsområden. Alla framtida sysselsättningsområden är nu kända.

Statsrådets beslut gällde Mellersta Österbottens sysselsättningsområde, Tammerforsregionens sysselsättningsområde, Sydösterbottens sysselsättningsområde och Österbottens sysselsättningsområde.

 

Statsrådets beslut är en viktig milstolpe när det gäller att överföra ansvaret för att ordna arbetskraftsservice från staten till kommunerna. 

Finland får sammanlagt 45 sysselsättningsområden eller kommuner som ansvarar för ordnandet av arbetskraftsservice från och med den 1 januari 2025. 

Av kommunerna ordnar sammanlagt

  • 39 arbetskraftsservice enligt modellen med ansvarskommun
  • fyra arbetskraftsservicen själva (Lahtis, Kouvola, Helsingfors, Vanda)
  • två arbetskraftsservice enligt samkommunsmodellen (Sydösterbottens och Kymmenedalens sysselsättningsområden).

Arbets- och näringstjänsterna överförs till kommunerna den 1 januari 2025. Målet med reformen är en servicestruktur som på bästa möjliga sätt främjar snabb sysselsättning och ökar arbets- och näringstjänsternas produktivitet, tillgänglighet, resultat och mångsidighet. I reformen beaktas lika tillgång till tjänsterna.

Läs mer