Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas

Lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp 2022 får sökas. Stödet är avsett att delvis ersätta kostnaderna för långvarig lagring av skogsbär och skogssvampar som plockats och lagrats inom området för nordligt stöd.

Ansökan till Lapplands NTM-central

Ansökan om lagringsstöd (blankett 237, ruokavirasto.fi) ska lämnas in senast 29.7.2022 till Lapplands NTM-central (adress: Lapplands NTM-central, registraturen, PB 8060, 96101 Rovaniemi, e-postadress: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Blanketten kan skrivas ut på webbplatsen ruokavirasto.fi.

Råd om stödvillkoren ges av Lapplands NTM-central som har det landsomfattande ansvaret för att bevilja stödet. Övervakningen av stödet utförs av den lokala NTM-centralen.

Stödvillkoren har inte förändrats

Stöd kan betalas till en näringsidkare vars lager uppfyller vissa tekniska krav och är beläget i stödregion C, dvs. området för nordligt stöd. I lagret ska 30.6.2022 förvaras skogsbär och skogssvampar som är avsedda som livsmedel och som har plockats inom området för nordligt stöd före år 2022.

För att få stöd krävs dessutom att sökanden är införd i registret över mervärdesskatteskyldiga. Sökanden ska också t.ex. med hjälp av kvitton, bokföring och plockarförteckningar påvisa att de uppgivna lagermängderna stämmer och har plockats inom området för nordligt stöd.

Stöd betalas högst följande belopp per kilogram färska bär eller svampar: hjortron 34 cent/kg, andra skogsbär 10 cent/kg och skogssvampar 42 cent/kg. Målet är att betala ut stödet i november 2022.

Läs mer

Lagringsstöd för skogsbär och skogssvamp får sökas (6.6.2022, ruokavirasto.fi)