Nyheter 2022

Regional information

Nyheter 2022

NTM-centralen förbättrar färjetrafikens miljövänlighet och servicenivå i Insjöfinland

NTM-centralen i Egentliga Finland, som fungerar som väghållare, har konkurrensutsatt trafiktjänsterna med landsvägsfärjor vid 12 färjelägen i Insjöfinland för åren 2025–2045 och fattat ett upphandlingsbeslut om produktionen av färjetrafiktjänster. Upphandlingsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft. Upphandlingen är en del av upphandlingsstrategin för trafiken med landsvägsfärjor. I och med upphandlingen förnyas färjeparken, färjetrafikens miljövänlighet förbättras och viktbegränsningarna för färjelägena slopas.

I upphandlingsbeslutet har man beslutat att göra en tjänsteupphandling av den vinnande anbudsgivaren företaget Torghatten Nord As

I anbudsförfarandet för upphandling av trafiktjänsterna med landsvägsfärjor för 20 år med 12 färjelägen inkom xx anbud. Offert gavs av Finlands Färjetrafik Ab och Torghatten Nord As. Jämförelsepriserna för anbuden var:

  • Torghatten Nord As 282 472 904,32 €
  • Finlands Färjetrafik Ab 351 356 970,24 €

NTM-centralen i Egentliga Finland har genom ett upphandlingsbeslut som fattades 1.12.2022 beslutat att göra en tjänsteupphandling av det vinnande företaget Torghatten Nord As. Upphandlingsbeslutet har ännu inte vunnit laga kraft.

Avtalsförhållandet med den som vunnit anbudstävlingen uppstår inte på basis av det upphandlingsbeslut som fattats, utan först genom ett undertecknat avtal. Upphandlingskontraktet kan undertecknas tidigast efter 14 dagar.

Upphandlingen betonar effektivitet och gröna val

Upphandlingsbeslutet som nu fattats om trafiktjänsterna med landsvägsfärjor för 12 färjelägen i Insjöfinland är en del av upphandlingsstrategin, som innebär att färjeparken förnyas, att färjetrafiken blir betydligt miljövänligare och att viktbegränsningarna för färjelägena slopas. I och med det avtal som ingås senare övergår man till miljövänlig trafik med låga utsläpp och främjar kostnadseffektiviteten genom de nya färjornas hybridteknologi. Koldioxidutsläppen från trafiken minskar med minst 50 procent jämfört med medelnivån 2010-2015, samtidigt som färjornas kapacitet ökar och kvaliteten på servicen förbättras.

Läs mer

NTM-centralen förbättrar färjetrafikens miljövänlighet och servicenivå i Insjöfinland (1.12.2022, sttinfo.fi)