Navigeringsmeny
Uutiset 2016 sv

Nyheter 2016

Nyheter 2016

Slå vattenväxter vid rätt tidpunkt

Vattenväxterna är en viktig del av insjönaturen och strandlandskapet samt en viktig livsmiljö för fiskar, fåglar och annan akvakultur. Vattenväxterna förbättrar även insjövattnets kvalitet genom att förebygga erosion av stränderna samt genom att hejda belastningen av fasta partiklar och näringsämnen.

Man måste ändå slå eller på något annat sätt göra sig av med vattenväxtlighet som ökat i samband med övergödningen av en insjö för att förbättra möjligheterna för rekreationsbruk och sjöns landskapsvärde. Genom att glesa den tätaste växtligheten kan man även förbättra vattnets avflöde samt fiskarnas och fåglarnas levnadsförhållanden.

Det är viktigt att vattenväxterna slås vid rätt tidpunkt. Den effektivaste slåttertiden är vid månadsskiftet juli-augusti. Om växterna slås flera gånger lönar det sig att utföra slåttern precis innan växterna blommar i slutet av juni och därefter med 3–4 veckors mellanrum.

Endast slåtter i liten skala (t.ex. med lie) får utföras utan tillstånd. Om man använder en slåttermaskin bör man meddela vattenområdets ägare och den regionala NTM-centralen om detta en månad på förhand. För omfattande slåtter av vattenväxter krävs alltid tillstånd. Då man planerar omfattande slåtter bör man utföra en grundlig kartläggning av växtligheten på området som ska slås. Slåtter som utförs på naturskyddsområden ska planeras i samarbete med myndigheterna.

Läs mer:

 


Regional information