Navigointivalikko

Kunnossapito-sillat-ingressi

Sillat

Siltojen kunnossapitoon kuuluvat perus- ja vauriokorjaukset sekä siltojen puhdistukset. Keskeinen tehtävä siltojen kunnossapidossa on varmistaa siltojen liikenneturvallisuus ja kantavuus. Sillat pyritään myös säilyttämään ulkonäöltään siisteinä.

Kuvituskuva

 

Sillat tarkastetaan säännöllisesti

Suomen maanteillä on noin 14 200 siltaa. ELY-keskus tarkastaa alueensa sillat säännöllisesti ja huonokuntoisimmat korjataan vuosittain laadittavan kunnostusohjelman mukaisesti. Siltojen kantavuutta tarkkaillaan säännöllisesti ja painorajoituksilla varmistetaan liikenneturvallisuus ja sillan kestävyys. Oikein kohdennetuilla ja ajoitetuilla toimenpiteillä pyritään pidentämään siltojen käyttöikää.  Keskeisimpiä tehtäviä ovat liikenneturvallisuuden ja kantavuuden varmistaminen.

Sillat jaetaan tarkastustulosten perusteella neljään kuntoluokkaan: hyvä, tyydyttävä, huono ja erittäin huono. Hyväkuntoinen silta on uudenveroinen tai normaalisti vanhentunut. Tyydyttävällä sillalla on jo puutteita ja vaurioita, mutta sillan peruskorjausta voidaan vielä lykätä. Huonokuntoisella sillalla on selviä peruskorjausta vaativia vaurioita ja se tulisi korjata viivyttelemättä. Erittäin huonolla sillalla on jo liikenneturvallisuutta vaarantavia vaurioita ja se tulisi korjata heti.

Määrärahojen niukkuudesta johtuen  korjaustoimenpiteitä joudutaan lykkäämään ja huonokuntoisten siltojen määrä kasvaa vuosittain.

Painorajoitukset

Uusi ajoneuvoasetus nosti raskaiden tavarankuljetusajoneuvojen ja ajoneuvoyhdistelmien suurimpia sallittuja mittoja ja massoja 1.10.2013.  Ajoneuvoyhdistelmän maksimikokonaispaino muuttui 60 tonnista 76 tonniin ja maksimikorkeus 4,2 metristä 4,4 metriin. Ajoneuvon suurin sallittu kokonaispaino vaihtelee akseli- ja teliyhdistelmien mukaan. Ajoneuvokohtaiset kokonaispainot löytyvät Valtioneuvoston asetuksesta.

Painorajoitukset on merkitty alla olevalla neljällä rajoitusmerkillä ja kolmiakselisen telin lisäkilvellä. Ajoneuvon suurinta sallittua massaa -ilmaisevassa rajoitusmerkissä sekä vetoauto että perävaunu voivat painaa merkin osoittaman suurimman sallitun massan. Sen sijaan ajoneuvoyhdistelmän suurin sallittu massa -merkki tarkoittaa koko ajoneuvoyhdistelmän suurinta sallittua kokonaismassaa. Ajoneuvon suurin sallittu telille kohdistuva massarajoitus tarkoittaa kaksiakselista teliä. Kolmiakselisen telin rajoitus esitetään erillisellä lisäkilvellä.

Siltarajoituksista lisätietoa Väylän sivuilla, jossa on painorajoitettujen siltojen luettelo ja kehitystyön alla oleva karttasovellus.

Siltarajoituksia liittyen ajoneuvon tai ajoneuvoyhsitelmän massaan.

Avattavat sillat

Maanteiden yhteydessä olevien avattavien siltojen ja kanavien aukioloajat löytyvät Väyläviraston sivuilta:


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Sillat - Lappi

Lapin ELY-keskuksen alueella on 1 350 maantiesiltaa, mikä on noin 9 % koko maan maantiesilloista. Painorajoitettuja siltoja on 39 kappaletta ja huonokuntoisia siltoja 46 kappaletta.

Perustienpidon siltojen ylläpitoon osoitetulla rahoituksella uusitaan tai peruskorjataan 8 huonokuntoista siltaa ja tehdään pieniä rakenneosakohtaisia korjauksia 31 sillalla. Siltojen ylläpitoon, joka sisältää siltojen tarkastukset, suunnittelun, korjaukset ja uusimiset, käytössä oleva rahoitus on tänä vuonna noin 4,8 M€.

Maantie 934 kevyen liikenteen väylän järjestelyt välille Vitikanpää - Ketavaara -hankkeen yhteydessä Rovaniemellä uusitaan Takaputaan silta ja rakennetaan uusi Myllyojan raittisilta. Vt 4 parantaminen välillä Viantienjoki - Maksniemi -hankkeella rakennetaan yhteensä 12 kappaletta uusia siltoja.

Siltojen uusimiskohteet vuonna 2020:

 • Kantatiellä 82 Rovaniemellä Vikajoen silta (jatkuu vuodelle 2021)
 • Kantatiellä 83 Ylitorniolla Rovanojan silta
 • Maantiellä 932 Ylitorniolla Korkeanojan silta
 • Maantiellä 934 Rovaniemellä Takaputaan silta
 • Maantiellä 9231 Tervolassa Jänkä-Kiviojan silta

Siltojen peruskorjauskohteet vuonna 2020:

 • Kantatiellä 78 Rovaniemellä Salmenojan silta
 • Kantatiellä 80 Kittilässä Riikonjoen silta
 • Kantatiellä 80 Kittilässä Yläkuusanjoen silta
 • Maantiellä 932 Ylitorniolla Honkurin silta

Rakennettavat uudet sillat vuonna 2020:

 • Valtatiellä 4 Simossa:
  - Palonhovintien risteyssilta 
  - Viantienjoen silta
  - Viantienjoen raittisilta
  - Karintien risteyssilta
  - Tikkalanojan silta
  - Tikkalanojan silta 2
  - Nenäntien risteyssilta
  - Rajastenojan silta
  - Rajastenojan silta 2
  - Turskantien risteyssilta
  - Postinmäen risteyssilta
  - Maksniemen alikulkukäytävä
   
 • Maantiellä 934 Rovaniemellä Myllyojan raittisilta.

Rakenneosakohtaisia korjauksia tehdään 31 sillalla.

Lista rakennekohtaisia korjauksia tehtävlstä silloista (pdf)

Sillankorjauskohteet vuonna 2020 kartalla (pdf)

Siltojen rakentamiset ja korjaukset haittaavat jonkin verran liikennettä.

 

ota yhteyttä

Liikenteen asiakaspalvelu

 • Palauteväylä
 • 0295 020 600 ma-pe klo 9-16  (pvm/mpm)
 • Chat-palvelu avoinna arkisin klo 12-16.


​​​​​​​Tienkäyttäjän linja 0200 2100 - Ilmoitukset liikennettä vaarantavista ongelmista tiestöllä (24 h/vrk, pvm/mpm).