Navigointivalikko

Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Valtion liikenneväylien suunnittelu

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Tällä sivulla julkaistavat kuulutukset, yleistiedoksiannot päätökset ovat nähtävillä vähintään yleistiedoksiantoa vastaavan ajan eli 7 + 30 vrk. Vanhempia kuulutuksia, yleistiedoksiantoja ja päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Alueelliset ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta haluttu alue.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

 

Kuulutukset, ilmoitukset ja yleistiedoksiannot – Uusimaa

Tällä sivulla julkaistaan Uudenmaan ELY-keskuksen julkiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja ilmoitukset.

Oikopolut eri aiheisiin liittyviin kuulutuksiin:

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet
Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Liikenne ja infrastruktuuri

Väyläviraston ilmoitukset
Kaupunkien ja kuntien ilmoitukset
Maantielle jätetyn auton siirtäminen

Ympäristö- ja luonnonvarat


Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla: Ympäristö- ja luonnonvara -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Palkkaturva

Kalatalous - Kuulutukset - Varsinais-Suomi

Varsinais-Suomen ELY-keskus vastaa rannikkoalueen kalataloustehtävistä Varsinais-Suomen, Satakunnan, Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan, Etelä-Pohjanmaan, Uudenmaan, Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnissa. Kalatalouden kuulutuksiin pääset tästä linkistä: Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouskuulutukset

Liikenne ja infrastruktuuri

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta

Kutsu suunnitelman esittelytilaisuuteen

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta

Kuulutus suunnitelman hyväksymispäätöksestä

Tien tilapäinen sulku

Tie- ja suoja-alueraivaus

 

Väyläviraston ilmoitukset

Kaupunkien ja kuntien ilmoitukset

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus. Valitse aluevalinnasta Lappi.

Ympäristö- ja luonnonvarat

 

Luonnonsuojelulain mukaiset kuulutukset

 

Luonnonsuojelulain mukaiset päätökset

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetut kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää koskevat ilmoitukset, kuulutukset ja päätökset

YVA-kuulutukset, päätökset, lausunnot sekä päätökset YVA-menettelyn (ympäristön arviointivaikutusten) soveltamisesta

Tarkkailusuunnitelman tai -ohjelman hyväksymisestä annetut kuulutukset ja päätökset

Pohjavesialueiden rajaus- ja rajausmuutokset

 

Ojitustoimitukset

Vesilain mukaiset kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

​​​​​​

Rakennusperintölain mukaiset yleistiedoksiannot

 

Muut kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot

 

Päivitetty: 04.03.2024