Navigointivalikko
Ajankohtaista - Kuulutukset ja ilmoitukset

Kuulutukset ja ilmoitukset

Alueelliset ELY-keskusten kuulutukset ja ilmoitukset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta halutun alueen.

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Valtion liikenneväylien suunnittelu

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Tällä sivulla julkaistavat kuulutukset, yleistiedoksiannot päätökset ovat nähtävillä vähintään yleistiedoksiantoa vastaavan ajan eli 7 + 30 vrk. Vanhempia kuulutuksia, yleistiedoksiantoja ja päätöksiä voi tiedustella kirjaamosta.

Alueelliset ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset löytyvät valitsemalla Alueellista tietoa -kohdasta haluttu alue.


Alueellista tietoa


TIETOA ALUEELTA

Kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot – Kaakkois-Suomi

Kuulutuksiin liittyvät yleisötilaisuudet

Tällä hetkellä ei tulevia yleisötilaisuuksia.

Elinkeinot, työvoima ja osaaminen​​​​​

Kalatalous (Rannikko-Suomen kalatalouspalvelut)

Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan alueiden kalatalouteen liittyvät kuulutukset julkaistaan Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Kuulutukset-sivulla. Valitse aluevalinnasta Varsinais-Suomi.

Fiskerihushållning

Kungörelser av fiskerihushållning på svenska fås genom att välja Svenska och området Egentliga Finland.

Liikenne ja infrastruktuuri

Liikenneväylien suunnittelua koskevat kuulutukset julkaistaan 1.3.2023 jälkeen Valtion liikenneväylien suunnittelu-sivulla.

Tätä ennen julkaistut kuulutukset löytyvät tältä sivulta.

Käynnistetyt yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta ja tutkimusoikeudesta

Yleisötilaisuudet yleissuunnitelmista ja tiesuunnitelmista​​

Nähtävänä olevat tai nähtävänä olleet yleissuunnitelmat ja tiesuunnitelmat​​

Suunnitelmien hyväksymispäätökset

Muiden väyläviranomaisten kuulutukset

Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtäminen: Maantielle jätetyn ajoneuvon siirtämiseen liittyviä tehtäviä hoitaa Lapin ELY-keskus.
Flyttning av fordon som lämnats på landsväg: Lapplands NTM-central sköter uppgifter i anslutning till flyttning av fordon som lämnats på landsväg.

Ympäristö ja luonnonvarat​​​​​

Luonnonsuojelulain mukaiset kuulutukset

Luonnonsuojelulain mukaiset päätökset

Pilaantuneen maaperän puhdistamisesta annetut kuulutukset ja päätökset

Melua ja tärinää koskevat kuulutukset, päätökset ja ilmoitukset

YVA-kuulutukset, päätökset, lausunnot sekä päätökset YVA-menettelyn (ympäristövaikutusten arviointi) soveltamisesta

Tarkkailusuunnitelman tai -ohjelman hyväksymisestä annetut kuulutukset ja päätökset

Pohjavesialueiden luokitus- ja rajausmuutokset

Ojitustoimitukset

Vesilain mukaiset muut kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Rakennusperintölain mukaiset yleistiedoksiannot

Muut kuulutukset, päätökset ja yleistiedoksiannot

​​Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen valtakunnalliset ja useampaa aluetta koskevat kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset julkaistaan seuraavalla sivulla:

Ympäristö ja luonnonvarat -vastuualueen kuulutukset, yleistiedoksiannot ja päätökset

Päivitetty: 29.11.2023