Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Työolobarometri: 85 prosenttia palkansaajista kokee työnsä merkitykselliseksi, mutta haitallisen stressin kokemus on lievässä kasvussa

Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ovat nytkähtäneet kasvuun pitkän tasaisen jakson jälkeen. Suurin osa palkansaajista kokee työelämän laadun hyvänä useilla eri mittareilla. Tuloksissa on kuitenkin havaittavissa eriytymistä eri palkansaajaryhmien välillä.

Palkansaajien näkemykset heidän omasta tilanteestaan työmarkkinoilla olivat pääosin myönteisiä syksyllä 2022 työ- ja elinkeinoministeriön työolobarometrin tulosten mukaan.

Useampi palkansaaja kertoi, että työpaikalla on ennemmin lisätty kuin vähennetty henkilöstön määrää. Irtisanomisen ja lomautuksen uhat olivat maltillisella tasolla ja usko uuden työn löytymiseen palasi pandemiaa edeltäneelle tasolle. Etenkin nuorilla ja kunta-alalla työskentelevillä on vahva usko työllistymiseen.

Työuupumusta ja haitallista stressiä kokivat työolobarometrin mukaan eniten nuorimmat ikäryhmät, naiset, alemmat toimihenkilöt sekä kunnissa työskentelevät.

Naisvaltaisella kunta-alalla työtahti on kiivas ja vaikutusmahdollisuuksia on rajatusti. Voimavaroja kuntasektorilla luovat työn tarjoamat merkityksellisyyden ja yhteisöllisyyden kokemukset. Kaikista palkansaajista työnsä koki merkitykselliseksi jopa 85 prosenttia vastaajista.

Palkansaajien vaikutusmahdollisuudet työssään ovat pitkän ajan tasaisen trendin jälkeen kasvamassa. Vaikutusmahdollisuuksia on etenkin miehillä ja ylemmillä toimihenkilöillä. Esihenkilöillä parannettavaa olisi varsinkin työn kehittämiseen kannustamisessa sekä palautteen antamisessa.

Lue lisää:

Työolobarometri: 85 prosenttia palkansaajista kokee työnsä merkitykselliseksi, mutta haitallisen stressin kokemus on lievässä kasvussa (työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 15.3.2023, tem.fi)

Työolobarometri 2022 (valtioneuvosto.fi)