Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kaupunkivesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen hankkeille 750 000 euroa vesiensuojelun tehostamisohjelmasta

Vesiensuojelun tehostamisohjelman kaupunkivesiteemassa avustetaan nyt seitsemää kaupunkien alueiden käytön hanketta. Hankkeille maksetaan avustuksia yhteensä 750 000 euroa. Vesiensuojelun tehostamisohjelman avulla mm. kunnostetaan vesistöjä, vähennetään vesiin päätyviä päästöjä sekä rahoitetaan tutkimusta ja kehitystyötä. Kaupunkivesiteeman valtakunnallisia avustushakuja hallinnoi Etelä-Savon ELY-keskus.

Kaupunkivesien likaantumiseen voidaan vaikuttaa jo niiden syntyvaiheessa ja jopa ennen niiden muodostumista. Tavoitteena on vesistöön päätyvien haitallisten aineiden päästöjen vähentäminen alueiden käytön, kaavoituksen ja vesihuollon sekä kunnan muiden vesiensuojeluun vaikuttavien toimialojen yhteistyön avulla. Nyt avustettavilla hankkeilla parannetaan kaupunkivesien hallintaa luomalla menettelytapoja toimintamalleja ja tietopohjaa alueiden käytön, kaavoituksen ja vesihuollon sekä kunnan muiden vesiensuojeluun vaikuttavien toimialojen yhteistyön parantamiseksi.

Ympäristöministeriön käynnistämä vesiensuojelun tehostamisohjelma 2019–2023 on merkittävä panostus vesien suojeluun: tavoitteena on Itämeren ja sisävesien hyvä tila. Ohjelman toimilla vähennetään maa- ja metsätalouden ravinnekuormitusta vesiin, puhdistetaan hylkyjä öljystä, kunnostetaan vesistöjä sekä vähennetään haitallisia aineita kaupunkivesistä.

Avustettavat hankkeet

Harkinnanvaraista avustusta haettiin kymmenelle hankkeelle, joista avustusta saavat nyt seitsemän hanketta. Hankkeista kerrotaan tarkemmin tiedotteen liitteessä.

Vesiensuojelun tehostamisohjelma, kaupunkivesien hallinta ja haitallisten aineiden vähentäminen. Avustettavat hankkeet, huhtikuu 2023:

Hulevesien hallinnan parantaminen vesiensuojelun näkökulmasta Haminassa

 • Avustus 69 550,40 euroa
 • Hakija Haminan kaupunki

Maankäytön hulevesien hallinnan aluekohtaiset periaatteet Kuopion ja Siilinjärven alueilla

 • Avustus 120 240 euroa
 • Hakija Kuopion kaupunki

Talvisaikainen hulevesien hallinta, riskien tunnistaminen ja maankäytön suunnittelu

 • Avustus 54 720 euroa
 • Hakija Lahden kaupunki (yhteishanke: Hollolan kunta)

Hulevesikäsittelyn hyvät käytännön ratkaisut

 • Avustus 48 760 euroa
 • Hakija Paraisten kaupunki, kaavoitusyksikkö

RaaseHule - hulevedet hallintaan Raaseporissa

 • Avustus 48 000 euroa
 • Hakija Raaseporin kaupunki

Verkostomallit apuvälineenä Vaasan kaupunkivesien hallinnassa (VEMA)

 • Avustus 75 840 euroa
 • Hakija Vaasan kaupunki, kuntatekniikka

Hulevesien hallinnan toimintamallin jalkautus Uudellamaalla (HULEVET)

 • Avustus 332 400 euroa
 • Hakija: Vantaanjoen ja Helsingin seudun vesiensuojeluyhdistys ry (yhteishanke: Länsi-Uudenmaan vesi ja ympäristö ry, Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys ry sekä Kymijoen vesi ja ympäristö ry)

Seuraava avustushaku aukeaa syksyllä

Kaupunkien vesien hallinnan ja haitallisten aineiden vähentämisen teeman viidettä hakua ollaan toteuttamassa syksyllä 2023. Haun painopisteenä on kokonaisvaltainen kaupunkien vesienhallinnan suunnittelu. Hausta tullaan tiedottamaan erikseen myöhemmin haun sisällön tarkentuessa.

Lue lisää