Uutiset 2021

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden avustushaku on auennut

Valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittäville ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeille voi hakea ympäristöministeriön hallinnonalan harkinnanvaraista valtionavustusta aikavälillä 18.10.–30.11.2021. Haku on valtakunnallisesti keskitetty Keski-Suomen ELY-keskukseen.

Avustusta voidaan myöntää kokeilu- ja kehittämishankkeille, jotka vaikuttavalla tavalla toteuttavat tai edistävät eri-ikäisten ympäristökasvatusta. Hankkeen keskiössä voi olla monenlaisia aiheita. Hankkeet voivat pureutua käytännön ympäristökasvatustyön edellytysten tukemiseen tai toteuttaa ympäristökasvatusta suoraan kohderyhmän kanssa.

Hakijoiksi sopivat muut toimijat paitsi yksityishenkilöt ja valtionvirastot.

Viimeinen hakupäivä on 30.11.2021

Viimeinen päivä avustushakemuksen jättämisen on tiistai 30.11. Hakijoita kannustetaan käyttämään ensisijaisesti sähköistä hakuväylää (Aluehallinnon asiointipalvelu). 

Avustuksista tehdään päätökset loppukeväästä tai alkukesästä 2022. Avustuksia myönnetään, mikäli eduskunta osoittaa tarkoitukseen varoja vuoden 2022 budjetissa.

Lue lisää

Ympäristökasvatuksen ja -valistuksen hankkeiden avustushaku auki ELY-keskuksessa, ELY-keskuksen tiedote, 26.10.2021 (sttinfo.fi)