ELY-keskukset

ELY-keskukset

ELY-keskukset edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskusten arvoja ovat asiakaslähtöisyys, asiantuntijuus ja yhteistyö.

Kolme vastuualuetta

 • elinkeinot, työvoima ja osaaminen
 • liikenne ja infrastruktuuri
 • ympäristö ja luonnonvarat

Enemmistö ELY-keskuksista hoitaa kaikkia kolmea vastuualuetta. Osa vastuualueista on kuitenkin keskitetty toisen alueen ELY-keskukselle. Esimerkiksi Satakunnan alueella liikennepuolen asioista vastaa Varsinais-Suomen ELY-keskus. Alla on lueteltu eri vastuualuiden ELY-keskukset.

Kolmen vastuualueen ELY-keskukset 

 • Lappi 
 • Pohjois-Pohjanmaa 
 • Etelä-Pohjanmaa 
 • Keski-Suomi Pirkanmaa
 • Varsinais-Suomi Uusimaa
 • Pohjois-Savo 
 • Kaakkois-Suomi

Kahden vastuualueen ELY-keskukset

 • Häme 
 • Kainuu 
 • Pohjois-Karjala
 • Etelä-Savo

Vastuualueet: elinkeinot, työvoima ja osaaminen; ympäristö ja luonnonvarat

Yhden vastuualueen ELY-keskukset

 • Pohjanmaa 
 • Satakunta

Vastuualue: elinkeinot, työvoima ja osaaminen

Alta löytyvässä kartassa kolmen vastuualueen ELY-keskukset on merkitty vihreällä, kahden vastuualueen keltaisella ja yhden vastuualueen punertavalla.

ELY-keskukset kuuluvat työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalaan 

Keskuksia ohjaavat työ- ja elinkeinoministeriön lisäksi sisäasiainministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, maa- ja metsätalousministeriö, ympäristöministeriö, liikenne- ja viestintäministeriö sekä Väylävirasto. ELY-keskukset toteuttavat myös Ruokaviraston, Maahanmuuttoviraston ja Business Finlandin tavoitteita.

ELY-keskukset on perustettu 1.1.2010 ja niihin on koottu entisten TE-keskusten, alueellisten ympäristökeskusten, tiepiirien, lääninhallitusten liikenne- ja sivistysosastojen sekä Merenkulkulaitoksen tehtäviä. Osa tehtävistä siirtyi saman aikaan perustettuihin aluehallintovirastoihin.