Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valtionavustushaku kunnille maahanmuuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen on käynnissä: erityisavustusta on haettavissa kaksi miljoonaa euroa

Hämeen ELY-keskus on avannut kuntien haettavaksi kaksi miljoonaa euroa maahanmuuttaneiden matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden vakiinnuttamiseen. Avustuksen tavoitteena on tehostaa maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä kehittämällä ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä niitä koskevaa monialaista yhteistyötä. Avustushaku on avoinna 16.3.–20.4.2023.

Avustuksen avulla pyritään vakiinnuttamaan valtakunnallinen, etenkin vieraskielisten määrältään keskeiset kaupungit ja maakuntakeskukset kattava ohjaus- ja neuvontapalvelujen verkosto, joka vastaisi kunta- ja järjestöyhteistyön ja monikanavaisuuden kautta myös muihin alueellisiin ja paikallisiin tarpeisiin.

Haussa avustusta kohdennetaan erityisesti TEM:n myöntämillä valtionavustuksilla vuosina 2020–2022 käynnistettyjen ohjaus- ja neuvontapalveluiden ja kehittämistyön juurruttamiseen osaksi kuntien pysyviä rakenteita. Avustuksella pyritään ensi sijassa käynnissä olevan toiminnan vakiinnuttamiseen ja juurruttamiseen siten, että toiminta jatkuu katkeamattomana kotoutumislain kokonaisuudistuksen tullessa voimaan 1.1.2025.

Avustuksella tuetaan pääministeri Marinin hallitusohjelman tavoitteita, joiden mukaan maahanmuuttajien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan vahvistetaan, tehostetaan ja nopeutetaan sekä kotoutumispalveluiden laatua, velvoittavuutta ja vaikuttavuutta parannetaan.

Avustuksella voidaan tukea käynnissä olevan maahanmuuttajille suunnatun ohjaus- ja neuvontapalvelun toimintaa ja vakiinnuttamista. Avustus on hankkeiden käytössä ajalla 1.9.2023–31.8.2024. Avustus voi kattaa enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Avustusta voivat hakea ensisijaisesti maakuntien keskuskaupungit. Keskuskaupunkien tulee sopia avustuksen hakemisesta alueensa kuntien kanssa. Perustellusta syystä avustuksen saajana voi olla myös muu kuin maakuntansa keskuskaupunki. Samassa maakunnassa voidaan käytettävissä olevan määrärahan puitteissa tukea useampia kaupunkikeskittymiä huomioiden vieraskielisten määrä alueella sekä tavoiteltu toiminnan valtakunnallisuus.

Avustusten myöntämisestä päättää Hämeen ELY-keskus. 

Avustusta haetaan sähköisesti aluehallinnon asiointipalvelun kautta. Hakua koskevat tarkemmat ohjeet löytyvät hakuilmoituksesta.

Lataa hakuilmoitus (pdf)

Lisätiedot

Jaakko Vehkaperä, rahoitusasiantuntija, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 021 199