Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Valkoposkihanhien karkottaminen ja ampuminen on mahdollista poikkeusluvilla

Syksyllä 2022 poikkeuslupa 316 tilalla valkoposkihanhien karkottamiseen ja ampumiseen pelloilta. Poikkeusluvilla saa ampua yhteensä 10 675 valkoposkihanhea. Poikkeusluvat on myönnetty vakavien viljelyvahinkojen torjumiseen.

Poikkeuslupia ei tänä vuonna haettu niin laajoille alueille kuin vuonna 2021. Hakemusten käsittely on vielä kesken 39 tilan osalta. Rauhoitettujen lintujen häirintää koskevat poikkeusluvat myöntää Varsinais-Suomen ELY-keskus. Valkoposkihanhien karkottaminen ja ampuminen on sallittu syysmuuttokaudella aikavälillä 20.8.–31.10. Syksyllä karkotuskeinoina on sallittu myös valkoposkihanhien kuoliaaksi ampuminen sekä kovaäänisten äänipelotteiden käyttö. Viljelijöille on myönnetty tilakohtainen ampumiskiintiö 20–40 valkoposkihanhea tilan peltopintalasta riippuen. Ammutut linnut tulee hävittää.

Vuonna 2022 myönnetyissä poikkeusluvissa ei ole enää velvoitettu laittamaan ammutuille valkoposkihanhille ELY-keskuksen luvanhaltijoille toimittamia merkkejä. Luvallisesti ammuttujen valkoposkihanhien merkitseminen nähtiin tarpeelliseksi, kun valkoposkihanhia alettiin ensimmäistä kertaa ampua laajemmin. Koska poikkeusluvilla tehtävä pelotteeksi ampuminen on lähtenyt toimimaan pääsääntöisesti hyvin, ei merkkien laittamista nähty enää tarpeelliseksi lupien valvonnan kannalta.

Lupiin liittyy edelleen päivittäisen raportoinnin velvoite valkoposkihanhien ampumisesta, ja poikkeuslupapäätös tulee olla mukana toimenpiteitä tehtäessä ja se tulee näyttää pyydettäessä. Tänä syksynä on edelleen voimassa vuonna 2021 myönnettyjä poikkeuslupia, joissa määrätään laittamaan merkit ammutuille valkoposkihanhille. Syksyllä 2022 on luvasta riippuen kahdenlaista käytäntöä.

Sääolot ovat viivästyttäneet valkoposkihanhien muuttoa. Arktisilta alueilta Suomeen on saapunut vasta reilu tuhat hanhea. Koska muuton alku on viivästynyt jo reilusti, voidaan odottaa isoa rynnistystä lähiaikoina. 

Lue lisää: