Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tulvariskien hallintasuunnitelmat hyväksytty vuosille 2016-2021 (Uudenmaan ELY-keskus)

Maa- ja metsätalousministeriö on hyväksynyt merkittäville tulvariskialueille laaditut hallintasuunnitelmat 18.12.2015 (MMM:n tiedote). Suunnitelmat tehtiin 21 alueelle ja niissä esitetään tavoitteet ja toimenpiteet, joilla ehkäistään ja vähennetään tulvista aiheutuvia vahinkoja.

Uudenmaan maakunnan alueella on hyväksytty Helsingin ja Espoon sekä Loviisan rannikkoalueiden tulvariskien hallintasuunnitelmat. Myös Uudenmaan aluetta koskettavat Vantaanjoen ja Kymijoen vesistöalueiden vastaavat suunnitelmat on hyväksytty.

Rannikkoalueilla tulvariskejä pyritään vähentämään muun muassa ohjaamalla uusi rakentaminen tulvien kannalta riittävän korkealle, parantamalla asukkaiden ja eri toimijoiden tulvatietoisuutta sekä lisäämällä varautumista. Uudenmaan aluetta koskevissa hallintasuunnitelmissa on lisäksi esitetty joidenkin rakenteellisten tulvasuojelutoimenpiteiden suunnittelemista. Meritulvan sattuessa omatoiminen varautuminen on keskeisessä roolissa. Suunnitelmien toimeenpano tapahtuu vuosien 2016–2021 aikana.

Tulvariskien hallintasuunnitelmien toimeenpanoon osallistuvat kunnat, alueelliset pelastuslaitokset, ELY-keskus sekä eri toiminnanharjoittajat kuten sähkölaitokset, teleoperaattorit ja vesihuollosta vastaava HSY.

Hallintasuunnitelmiin liitteineen voi tutustua osoitteessa http://www.ymparisto.fi/vaikutavesiin. Asiakirjat ovat nähtävillä Espoon, Helsingin ja Loviisan kaupunkien ilmoitustauluilla sekä Uudenmaan ELY-keskuksen toimipaikassa 21.12.2015 - 20.1.2016.

Lisätietoja:

Johtava vesitalousasiantuntija Kari Rantakokko p. 0295 021 453, etunimi.sukunimi(at)ely-keskus.fi


Alueellista tietoa