Navigointivalikko
Uutiset 2014

Uutiset 2014

Uutiset

Team Finland kokoaa kansainvälistymispalveluja yhteen ja tarjoaa uutta rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymiseen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)
 

Team Finland -verkoston yrityksille tarjoamia kansainvälistymispalveluja on koottu yhteen.Kokonaisuus kattaa tällä hetkellä esimerkiksi Finpron, ulkoasiainministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, Tekesin, Finnveran, Finnpartnershipin, Finnfundin, Teollisuussijoituksen sekä Suomalais-Venäläisen ja Suomalais-ruotsalaisen kauppakamarin palveluita.

Palvelut on jaoteltu kuuden kokonaisuuden alle. Yritys saa tietoa muun muassa eri maiden markkinoista, neuvontaa kansainvälistymisen eri vaiheisiin, rahoitusta sekä apua verkostojen, yhteiskuntasuhteiden ja näkyvyyden luomiseen.

Palveluihin voi tutustua osoitteessa palvelut.team.finland.fi.

Uutta rahoitusta pk-yritysten kansainvälistymiseen

Yritysten vientiponnisteluja tukeva Team Finland tarjoaa pk-yrityksille uusia rahoitusmahdollisuuksia. Team Finland Explorer rahoitus on tarkoitettu uusille markkinoille suuntaaville yrityksille ulkopuolisten asiantuntijapalveluitten hankintaan.

Rahoituksen tavoitteena on auttaa yrityksiä laajentamaan asiakaskuntaansa kansainvälisille markkinoille. Mikäli Team Finland Explorer rahoitus kuulostaa omalle yritykselle sopivalta, pitää toimia nopeasti, sillä tätä rahoitusta voi hakea vain vuoden 2014 loppuun saakka.

Toinen Team Finlandin uusi rahoitusmuoto, LetsGrow on Exploreria kattavampi ja sopii laajempiin vientihankkeisiin.

Neuvontaa, tukea ja lainaa kansainvälistymisestä kasvua hakeville

LetsGrow sisältää Finpron maksutonta kansainvälistymisneuvontaa, Tekesin tukea liiketoimintamallin ja /tai tuotantomenetelmien kehittämiseen vastaamaan kansainvälisiä vaatimuksia ja yrityksen kansainvälistymisstrategian kehittämiseen sekä lainaa Finnveralta.

Siinä missä Explorer rahoitus on alhaisen kynnyksen rahoitusta, ovat vaatimukset yrityksen koon ja liikevaihdon suhteen LetsGrow rahoituksessa hieman suurempia.

Yrityksen taloudellinen tila pitää olla hyvä ja toteutunutta liikevaihtoa 5–50 M€ /vuosi. Yrityksellä pitää olla myös kasvuun tähtäävä liiketoimintasuunnitelma ja innovatiivinen ja kilpailukykyinen tarjoama ja/tai liiketoimintamalli sekä osaava ja omistautunut tiimi kansainvälistymiseen

LetsGrow tarjoaa yritykselle ymmärrystä kohdemarkkinoista, tietoa potentiaalisista kumppaneista ja kysynnästä sekä tietoa kilpailukykyisen tarjoaman rakentamiseen. Rahoitus antaa käyttöpääomaa ja avustusta ostopalveluihin sekä mahdollisuuden investointeihin kohdemarkkinoilla ja kotimaassa.

Yritys saa LetsGrow ohjelmassa myös systemaattisuutta ja varmuutta kansainvälisen kasvun toteuttamiseen, koska yrityksen edistymistä seurataan ja sparrataan. Yritystä helpottaa se, että sekä Finnvera- että Tekes-päätöksille on yhteinen hakemus- ja valintaprosessi. LetsGrow haku on avautunut toukokuussa 2014.


Alueellista tietoa