Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Talvi on kuluttanut päällysteitä, mutta kevään routatilanteesta ennustetaan kohtuullisen helppoa (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Talvi on ollut Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa päällysteiden kulumisen kannalta pääosin todella paha ja nastarenkaat ovat kuluttaneet päällysteitä paljon. Runsaat sateet ovat aiheuttaneet vaurioita lähes kaikilla maanteillä valta- ja kantateitä lukuun ottamatta. Kevään routatilanteen ennustetaan kuitenkin olevan paria edellistä vuotta jonkin verran helpompi. Routa on jo alkanut sulaa ja kelirikkoaika alkaa normaalia aikaisemmin.

     Teiden korjausvelka on kasvanut jo vuosien ajan, mikä on lisännyt päällystevaurioita lähes kaikilla maanteillä valta- ja kantateitä lukuun ottamatta. Päällysteiden paikkaustarve on kasvanut päällysteiden kunnon heikennyttyä. Lämmin talvi on osaltaan lisännyt päällysteiden paikkaustarvetta, mutta toisaalta sääolot ovat mahdollistaneet paikkauksien teon lähes koko talven ajan. Suurimmat ongelmat ovat vähäliikenteisillä teillä, sillä niiden pinnan tai rakenteen kunnon parantamiseen ei ole juurikaan mahdollisuuksia. Tiukassa rahatilanteessa tingitään ensisijaisesti vähäliikenteisen tieverkon kunnosta, koska tien huonosta kunnosta aiheutuvat haitat ja onnettomuusriskit ovat pienemmät kuin vilkasliikenteisillä teillä.

Kuva yllä. Päällysteen kunnossa on ongelmia erityisesti keskivilkkailla seututeillä. Niiden kunnosta joudutaan tinkimään rahoituksen puutteessa.

Varsinais-Suomessa ja Satakunnassa on muuta maata enemmän ns. kevyesti päällystettyjä sorateitä, jotka ovat heikompia kuin varsinaiset päällystetyt tiet ja näin ollen siis alttiimpia vaurioille. Tällaiset soratien pintaukset ja sirotepintaukset kuluvat myös nopeammin kuin varsinaiset päällysteet, mikä pahentaa yleensä ongelmia entisestään. Meri-ilmasto ja maaperäolosuhteet asettavat myös lisähaasteita teiden kunnolle. Meri-ilmastosta johtuen sää on sateinen ja vaihtelee usein talvisin nollakelin molemmin puolin, mikä lisää teiden vaurioita ja päällysteen kulumista. Lisäksi maaperän vaihdellessa kantavasta kalliosta heikkoon saviseen maaperään päällysteisiin saattaa syntyä merkittäviä painumia näiden liitoskohtiin.

    Päällystevaurioisten teiden liikennöitävyyttä on pyritty parantamaan erillisellä paikkausurakalla, mikä on mahdollistanut laadukkaampien ja pitkäkestoisempien kuumapaikkausten teon. Aiemmin ongelmana on ollut kuuman paikkausmassan saatavuus talviaikaan. Paikkauksiin kuluu yhä enemmän rahaa. Alkuvuodesta paikkauksiin on käytetty selvästi aiempia vuosia enemmän rahaa, mutta aiempina vuosina kylmät ja lumiset talvet ovat siirtäneet paikkaustarvetta myöhemmäksi keväälle, joten vielä ei voi sanoa tarkkaan, missä määrin paikkausmäärät ovat lisääntyneet.  

Kuva yllä. Valumassalla saadaan pitkäkestoisempia ja laadukkaampia paikkoja päällysteen vaurioihin.

Kevään kelirikosta ennustetaan keskimääräistä helpompaa

Routa ilmenee teiden halkeiluna, kuoppina, painautumina ja routanousuina sekä päällystetyillä että sorateillä. Sorateillä ei ole odotettavissa runkokelirikkoa, mutta pintakelirikkoa saattaa esiintyä jonkin verran jo nyt aurinkoisilla paikoilla päiväaikaan. Pintakelirikkoa voi tulla enemmänkin, jos keväästä tulee lämmin ja kostea. Kevään sääolot ratkaisevat, millaiseksi tilanne muodostuu. Jos päivisin on tuulta ja aurinko paistaa ja öisin on pakkasta, päästään vähemmillä vaurioilla. Kevään routatilanteen ennustetaan kuitenkin olevan paria edellistä vuotta helpompi.

Kuva yllä. Tiellä routavaurioita.

Routavaurioista, pintakelirikosta ja tulvista varoitetaan tielläliikkujia liikennemerkein. Joskus vauriot ilmaantuvat kuitenkin niin nopeasti, ettei niitä ehditä merkitä. Tielläliikkujien onkin syytä noudattaa varovaisuutta etenkin vähäliikenteisillä teillä liikkuessaan. Teiden kunnosta ja liikenteen ongelmista voi ilmoittaa Tienkäyttäjän linjalle, puh. 0200 2100 (24 h/vrk).


Alueellista tietoa