Uutiset

Alueellista tietoa

Uutiset 2020

Suunnitelmissa uusi laituri?

Auringonotto, veneily, pulahtaminen, onkiminen. Kaikki syitä, miksi tontin omistaja usein haluaa rantaansa laiturin. Hänellä on tähän myös useimmiten oikeus.

Puutavarakauppaan tai ponttooniostoksille ei kuitenkaan kannata sännätä päätä pahkaa, saati tutulle kaivinkonekuskille rimpauttaa hetken mielijohteesta. Laiturin paikka, koko ja malli kannattaa valita huolella, mutta muistaa myös varmistaa etukäteen suunnitelman lainmukaisuus.

Pienet laiturit onnistuvat useimmiten ilman lupaa

Pienehkön laiturin voi rakentaa omaan rantaan ilman lupaa. Isomman laiturin rakentaminen vaatii yleensä aluehallintoviraston luvan. Yleensä aluehallintoviraston lupa vaaditaan yli 10 metriä pitkästä ja 2 metriä leveästä laiturista. Suurehkon laiturin rakentamisesta voi kuitenkin olla erillisiä säädöksiä myös kunnan rakennusjärjestyksessä, johon on hyvä myös tutustua.

Pienikään laituri ei saa aiheuttaa liiallista haittaa esimerkiksi kalastukselle, vesiluonnolle tai luonnon kauneudelle. Muutoin hankkeelle on haettava lupa. Myös mikäli laituri tehdään yleiseen käyttöön tai sen rakentaminen aiheuttaa haittaa vesialueen omistajalle, vesistölle tai naapurille, sen rakentaminen edellyttää aluehallintoviranomaisen lupaa.

Ruoppauksesta aina ilmoitus

Alle 500 m³:n suuruisesta ruoppauksesta on aina ilmoitettava ELY-keskukselle. Ilmoitus on tehtävä ennen töihin ryhtymistä. Isompi ruoppaus vaatii luvan aluehallintovirastolta. Ruoppauksessa tulee huomioida esimerkiksi se, että ruopattu maa-aines sijoitetaan maalle riittävän kauas vesistöistä.

Yhteys aluehallintovirastoon vai ELY-keskukseen?

Epäselvässä tilanteessa liikkeelle kannattaa lähteä ottamalla yhteys oman alueen ELY-keskukseen ja varmistaa onko tarpeen hakea erillistä lupaa. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta sähköisen lupapalvelun kautta tai kirjallisesti.

Laituria varten voi tarvita myös maankäyttö- ja rakennuslain mukaisen toimenpideluvan. Sen vuoksi on hyvä olla yhteydessä kunnan rakennusvalvontaan tai tarkistaa asia kunnan rakennusjärjestyksestä.

Lue lisää

Ota yhteyttä

ELY-keskuksen vesirakentamisen asiantuntijat