Navigointivalikko
Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Tiedotteet 2015

Sidosryhmät tyytyväisiä yhteistyöhön Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa (Pohjois-Savon ELY-keskus)

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten joka toinen vuosi toteuttama yhteinen sidosryhmätutkimus valmistui nyt kolmannen kerran. Kyselyn avulla selvitettiin ELY-keskusten kumppaneiden ja palveluntuottajien tyytyväisyyttä ELY-keskusten toimintaan

Sidosryhmät ovat tyytyväisiä yhteistyöhön Pohjois-Savon ELY-keskuksen kanssa. Asiakkuuspäällikkö Terhi Nissinen kertoo, että tulokseen voidaan olla todella tyytyväinen. - Resurssien vähenemisestä ja monista muutoksista huolimatta olemme onnistuneet pitämään yllä hyvät sidosryhmäsuhteet. Tutkimuksen perusteella olemme sidosryhmien mielestä asiantunteva, yhteistyötaitoinen ja helposti lähestyttävä. Kehittämiskohteitakin toki löytyy, eniten kehittämistä on yhtenäisyydessä, nopeudessa ja asiakaslähtöisyydessä. Nissinen kertoo. 

Sidosryhmien vastauksista heijastuivat taloudellisesti tiukat ajat. Resurssipulan koetaan heijastuvan ELY-keskuksen toimintaan käsittely- ja reagointiaikojen pidentymisenä sekä vuorovaikutuksen ja viestinnän heikkenemisenä. Toimintojen valtakunnallinen keskittäminen aiheuttaa huolta vastaajissa. Vastaajien mukaan vastuualueiden yhteistyö ei aina suju saumattomasti eikä ELY-keskus aina näy yhtenäisenä. Sidosryhmät toivovat myös kehitysmyönteisempää suhtautumista ja lisää palveluhenkisyyttä.

Sidosryhmätutkimuksella kartoitettiin ELY-keskusten viranomaiskumppanien, muiden kumppanien sekä palveluntuottajien tyytyväisyyttä ja mielipiteitä ELY-keskusten toiminnasta. Vastaajat edustivat laajasti erilaisia ELY-keskuksen sidosryhmiä ja kysely kattoi tehtäväalueet monipuolisesti. Tutkimuksessa olivat mukana kaikki viisitoista ELY-keskusta. Kyselyyn vastasi kaikkiaan 2429 henkilöä ja vastausprosentiksi muodostui 40 %. Pohjois-Savon ELY-keskuksen osuuteen vastasi 197 henkilöä.

 

Liitteet:
Pohjois-Savon sidosryhmä tutkimuksen tuloskortti 2015, pdf
Koko sidosryhmätutkimuksen raportti on sähköisessä Doria-julkaisusarjassa ja se luettavissa alla olevasta linkistä
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksien sidosryhmätutkimus 2015

 

Lisätietoja
ylijohtaja Kari Virranta, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 699, kari.virranta(at)ely-keskus.fi
asiakkuuspäällikkö Terhi Nissinen, Pohjois-Savon ELY-keskus, puh. 0295 026 748, terhi.nissinen(at)ely-keskus.fi

 

Pohjois-Savon ELY-keskus edistää alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä toimialueellaan Pohjois-Savossa. 
Tie ja liikenne-, ja maahanmuuttoasioissa  ELY-keskuksen toimialueeseen kuuluvat Pohjois-Savon lisäksi myös Pohjois-Karjalan ja Etelä-Savon maakunnat. Lisäksi Pohjois-Savon ELY-keskus vastaa Järvi-Suomen kalataloustehtävistä (Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa, Häme)


Alueellista tietoa