Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Ravinteiden kierrätyksen kärkihankerahoituksella kokeiluja ja uutta yritystoimintaa

Maa- ja metsätalousministeriö ja Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus tiedottavat, Seinäjoki 16.6.2017

    

Hallituksen kiertotalouden kärkihankkeisiin kuuluvasta Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelmasta on tähän mennessä myönnetty rahoitusta 19 yritykselle. Rahoituksella edistetään kiertotalouden läpimurtoa pienten ja keskisuurten yritysten pilotointeja tukemalla. Kokeiluohjelman avulla on syntynyt myös kokonaan uusia yrityksiä. Rahoitus on haettavissa vuoden 2018 loppuun saakka.

Maa- ja metsätalousministeriö käynnisti kesäkuussa 2016 valtakunnallisen kokeiluohjelman, jonka tarkoituksena on edistää vesiensuojelua ja kiertotaloutta. Kokeiluohjelmassa vauhditetaan biomassoihin sisältyvien ravinteiden tehokasta käsittelyä sekä logistiikkaa, kierrätyslannoitevalmisteiden tuotekehitystä ja korkean jalostusasteen tuotteiden syntyä.

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä on tyytyväinen kokeiluohjelman tuloksiin.

– Nyt rahoitetussa toiminnassa on nähtävissä aidot mahdollisuudet biomassojen ravinteiden kierrätyksen läpimurtoon. Yritykset ovat toivoneet tukea matalan kynnyksen kokeiluihin. Myös kokeiluohjelman työllisyystavoitteita on osin jo saavutettu, sillä uusia yrityksiä on syntynyt, sanoo ministeri Leppä.

Kolmivuotinen kokeiluohjelma on suunnattu ennen kaikkea pienille ja keskisuurille yrityksille.  Rahoitus kohdistetaan innovatiiviseen, käytännönläheiseen ja helposti sovellettavaan toimintaan. Rahoituksen turvin yritykset voivat testata tuotteitaan ja palvelujaan ennen niiden laajamittaista käyttöönottoa.

Tähän mennessä myönteisen rahoituspäätöksen on saanut 19 hakijaa.  Rahoitettujen hankkeiden budjetit vaihtelevat muutamasta kymmenestä tuhannesta eurosta miljoonaan euroon.  Yhteensä rahoitusta on myönnetty noin 4,1 miljoonaa euroa. Virallisia rahoituspäätöksiä on tähän mennessä tehty kymmenelle hankkeelle. Myös muutamia täysin uusia yrityksiä on perustettu.

Käytännön kokeilut keskiössä

Rahoitetut hankkeet keskittyvät etupäässä ravinteita sisältävien massojen, kuten lannan käsittelyyn ja massojen sisältämien ravinteiden hyödyntämiseen. Rahoitusta saaneista yrityksistä useimmilla on maatalouskytkentä.

Useassa käynnistyneessä hankkeessa kehitetään tilakohtaisia tai siirrettäviä ratkaisuja, joilla lannan kuiva- ja nestejae saadaan erotettua ja ravinteet otettua talteen kustannustehokkaasti. Tarkoituksena on tehostaa maatilan ravinnekierrätystä ja vähentää lannan käsittelyn logistisia haasteita.

Hankkeissa myös pilotoidaan prosessia, jossa biovoimalan mädätejäännöksestä kehitetään uusia kierrätyslannoitevalmisteita. Lisäksi rannikkoseutuja vaivaavaan järvi- ja meriruokohaasteeseen etsitään ratkaisuja ja teollisuuden eloperäisille sivuvirroille käyttökohteita.

Rahoitus edelleen haettavissa

Yhteensä Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelman käyttöön on kolmen vuoden ajalle varattu 12,4 miljoonaa euroa. Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma jatkuu vuoden 2018 loppuun saakka ja uusia hakemuksia voi jättää käsittelyyn jatkuvasti. Seuraavat valintajaksot päättyvät 31.8. ja 31.10. Ohjelman hallinnoinnista vastaa Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus.

Kokeiluohjelman lisäksi rahoitusta ravinteiden kierrätykseen on tarjolla muun muassa Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmassa sekä Tekesin ja ympäristöministeriön Raki2-ohjelmassa.

Lisätietoa


Rahoituspäätöksen saaneet hankkeet (ely-keskus.fi)
Ravinteiden kierrätyksen kokeiluohjelma (ely-keskus.fi)
 

Kehittämisasiantuntija Päivi Mäntymäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, p. 0295 027 631, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Neuvotteleva virkamies Marja-Liisa Tapio Biström, maa- ja metsätalousministeriö, p. 0295 162 400, etunimi.sukunimi@mmm.fi
 


Alueellista tietoa