Navigointivalikko
Uutiset 2016

Uutiset 2016

Uutiset 2016

Pohjavesi on juomavettämme - mitä voin itse tehdä?

Luonnontilainen pohjavesi on Suomessa pääosin hyvälaatuista, ja sitä voi yleensä käyttää sellaisenaan ilman vedenkäsittelyä. Suomen pohjavesimuodostumat ovat kuitenkin herkkiä pilaantumaan, koska muodostumat ovat pieniä ja niitä suojaava maakerros on yleensä ohut ja hyvin vettä johtava. Pohjaveden laatua uhkaavat monet tekijät kuten esim. teollisuus, kaatopaikat, huoltoasemat, tienpito, maanalaiset öljysäiliöt, maa-ainestenotto, jätevesien käsittely ja viemärit. Luonnossa pohjavesialueen voi havaita hiekka- ja sorakerrosten muodostamina harjuina ja mäntykankaina.

Suomessa vesilaitosten jakamasta talousvedestä yli 60 % on pohjavettä tai tekopohjavettä. Lisäksi haja-asutusalueella on laajalti käytössä yksityisiä talousvesikaivoja. Meistä jokainen voi vaikuttaa omilla teoillaan pohjaveden hyväksi, sillä pohjaveden suojelu on erityisesti oman lähiympäristön, omien ja naapurien kaivojen sekä lähivesistöjen suojelua.

Lue lisää:

 


Alueellista tietoa