Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Käsiä kasassa

Pohjanmaan ELY-keskus on vieraillut maakunnan vastaanottokeskuksissa (Pohjanmaa)

Pohjanmaan ELY-keskus on vieraillut Pohjanmaan maakunnan vastaanottokeskuksissa viime viikkoina. Kokkolan vastaanottokeskuksessa vieraillaan pikimmiten, kun toiminta on saatu käyntiin. Myös TE-toimiston johto on vieraillut yhdessä Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa alueen vastaanottokeskuksiin, ja keskusteluja on käyty erityisesti Ukrainasta pakenevien ja tilapäistä suojelua saaneiden työllistymisestä ja TE-toimiston palveluihin ohjautumisesta.

Kaikki vastaanottokeskukset nostivat esiin, että useat Ukrainasta paenneet haluavat työllistyä suomalaisille työmarkkinoille. Suurin osa tulijoista on naisia ja lapsia. Vanhempien työllistyminen vaikuttaa luonnollisesti lasten varhaiskasvatukseen ohjautumiseen, johon kunnissa on hyvä varautua. Asiakkaissa on myös korkeasti koulutettuja. Kaikkien asiakkaiden englannin kielen taito ei ole kovin korkealla tasolla.

Vastaanottokeskuksilla ei ole juuri nyt mahdollisuuksia osaamiskartoitusten tekemiseen. Näin ollen työmarkkinoille suuntautuville tehdään mahdollinen osaamiskartoitus tai kotoutumislain mukainen alkukartoitus tarvittaessa TE-toimistossa. Pohjanmaan TE-toimisto pyrkii luomaan parhaillaan malleja siihen, että miten rekisteröityminen TE-toimiston asiakkuuteen saadaan mahdollisimman joustavaksi, mikäli tilanne muodostuu sellaiseksi, että palveluihin hakeutuvia tulee suuria määriä.

Pohjanmaan ELY-keskus käy keskustelua Vaasan yliopiston SIMHEn (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland) kanssa korkeasti koulutettujen ja korkeakoulutukseen suuntautuvien ohjauksesta sekä yhteensovittaa toimintoja TE-toimiston kanssa.

Päivitämme alueellisia linjauksia ja toimintoja:
https://www.ely-keskus.fi/ukrainalaisten-tyollistaminen-ja-tyollistyminen

Vaasan yliopiston SIMHE (Supporting Immigrants in Higher Education in Finland)
https://www.uwasa.fi/fi/koulutus/jatkuva-oppiminen/simhe-ohjaus-maahanmuuttajille