Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Nikkelipäästön vaikutukset vesieliöstölle täsmentyneet (Varsinais-Suomen ELY-keskus)

Simpukat kärsineet päästöstä eniten

Sukellustutkimuksista saatujen ennakkotietojen perusteella nikkelipäästö vaikutti simpukkalajeihin eri lailla. Vähiten tuntui kärsineen sysijokisimpukka ja eniten pikkujärvisimpukka. Soukkojokisimpukka ja vuollejokisimpukka näyttäisivät kärsineen päästöstä suunnilleen yhtä paljon.

Ennakkotietojen mukaan aiemmin esitetty alustava arvio siitä, kuinka suuri osa vuollejokisimpukkakannasta on tuhoutunut (10 – 20 %), on oikeaa suuruusluokkaa. Simpukoiden kuolleisuus on patoaltaan alapuolisella jokiosuudella sekä patoaltaassa selvästi korkeampi kuin verrokkialueella, patoaltaan yläpuolella. Tutkimukset on tehty Harjavallan patoaltaalta merelle saakka. 

Simpukat eivät ole jakautuneet tasaisesti koko jokipituudelle, vaan niiden esiintymiseen vaikuttavat monet ympäristötekijät. Tutkimusaineisto on joen kokoon nähden pieni. Tutkimusraportin valmistuttua arvioidaan, onko simpukkavahingoista saatu tieto riittävää, vai tarvitaanko vielä jatkotutkimuksia. Raportin odotetaan valmistuvan ensi viikolla.

Selvitysten mukaan kuolleita suutareita yhteensä muutamia satoja

Muiden lajien kuolleita kaloja ei ole juurikaan havaittu. Hapenpuute ei ole ollut kalakuoleman syynä, sillä happitilanne joessa on ollut ELY-keskuksen mittausten mukaan normaali. Teollisuuspäästöistä aiheutunut aineenvaihdunnan häiriintyminen näyttää todennäköisimmältä syyltä tässä vaiheessa.  Lisää tuloksia saadaan ensi viikolla. ELY-keskus kiittää yleisöä tähänastisesta vapaaehtoisesta avusta tutkimusnäytteiden keruussa.

Lisätietoja

erikoisasiantuntija Harri Helminen 0295 022 865
kalatalouspäällikkö Kari Ranta-aho 0295 022 650


Alueellista tietoa