Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki vuodelta 2022 on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen.

Hakemus Lapin ELY-keskukseen

Varastointitukihakemus (Ruokaviraston lomake 237) on jätettävä viimeistään 29.7.2022 Lapin ELY-keskukseen (osoite: Lapin ELY-keskus, kirjaamo, PL 8060, 96101 Rovaniemi, sähköposti: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi). Lomakkeen voi tulostaa ruokavirasto.fi-sivustolta.

Hakemus metsämarjojen ja -sienten varastointituesta 2022 (lomake 237, pdf, ruokavirasto.fi)

Tukiehdoista saa neuvontaa Lapin ELY-keskuksesta, joka vastaa valtakunnallisesti tuen myönnöstä. Tuen valvonnan suorittaa paikallinen ELY-keskus.

Tukiehdot ennallaan

Tukea voidaan maksaa elinkeinonharjoittajille, joilla on tietyt tekniset vaatimukset täyttävä varasto C-tukialueella eli pohjoisen tuen alueella. Varastossa on oltava 30.6.2022 pohjoisen tuen alueella ennen vuotta 2022 poimittuja, ihmisravinnoksi tarkoitettuja metsämarjoja ja -sieniä.

Tuen saamisen ehtona on lisäksi, että tuenhakija on merkitty arvonlisäverovelvollisten rekisteriin. Hakijan on myös pystyttävä osoittamaan ilmoittamansa varastomäärät oikeiksi ja pohjoisen tuen alueelta poimituiksi esimerkiksi kuittien, kirjanpidon ja poimijalistojen avulla.

Varastointitukea maksetaan tuorepainokiloa kohti enintään seuraavasti: lakka 34 senttiä/kg, muut metsämarjat 10 senttiä/kg ja metsäsienet 42 senttiä/kg. Tuki on tavoitteena maksaa marraskuussa 2022.

Lue lisää

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki haettavana (Ruokaviraston tiedote 6.6.2022, ruokavirasto.fi)