Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Lounais-Suomen sinilevätilanne edelleen rauhallinen (Varsinais-Suomi, Satakunta)

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen saamien levähavaintojen mukaan sinilevää on edelleen Lounais-Suomen merialuilla veteen sekoittuneena, mutta pintaesiintymiä ei ole kuluvalla viikolla havaittu merialueilla lainkaan. Sisävesien sinilevämäärät ovat myös pysyneet ennallaan ja aiempiin vuosiin verrattuina alhaisina.

Turun rannikkoalueella sinilevää on havaittu Nauvon Seilin ja Merimaskun vakiohavaintopaikoilla. Havainnot ovat kuitenkin vähäisiä. Myös Uudenkaupungin Mannervedellä sinilevän määrä on säilynyt edelleen vähäisenä, eikä pintaesiintymisestä ole ilmoitettu ELY-keskukselle. Rauman rannikkoalueen vakiohavaintopaikalla on myös havaittu vähän levää. Vakioseurannan ulkopuolisten tietojen mukaan sinilevää on myös ulkomerellä Saaristomeren eteläpuolella veteen sekoittuneena.

Sisävesillä Köyliönjärven viime viikkojen runsas sinileväesiintymä jatkuu edelleen. Myös Kiskon Kirkkojärven vakiohavaintopaikalta on tehty ilmoitus vähäisestä sinileväesiintymästä. Kansalaishavaintoja sinilevistä ei ole saatu sisävesistä kuluvalla viikolla. Paimionjoessa Koski Tl alueella on tehty havainto levien pintaesiintymästä, joka mikroskooppitarkastelussa osoittautui silmälevien aiheuttamaksi. Silmälevät eivät ole myrkyllisiä ja niiden pintaesiintymiä on havaittu Lounais-Suomen joissa ajoittain.

Viime viikonlopun ja alkuviikon sateiset ja epävakaat säät ovat sekoittaneet vesimassaa ja pitäneet sinilevien pintaesiintymiä osaltaan kurissa kuluvalla viikolla. Sinilevähavaintojen perusteella voidaan kuitenkin päätellä, että sinilevää on edelleen Lounais-Suomen merialueilla veteen sekoittuneena. Tyynissä ja lämpimissä olosuhteissa sinilevä saattaa edelleen muodostaa vesistöjen pinnalle levälauttoja.

Sinilevän kanssa on aina syytä muistaa varovaisuus myös vähäisissä esiintymissä. Sinileväpitoista vettä ei saa käyttää talous- tai saunavetenä eikä syötävien kasvinosien kasteluun. Uimista on myös syytä välttää erityisesti runsaasti sinilevää sisältävässä vedessä. Jos sinilevän kanssa joutuu kosketuksiin, on hyvä peseytyä puhtaalla vedellä iho-oireiden välttämiseksi. Myrkyttömätkin levät saattavat aiheuttaa herkillä ihmisillä ihoärsytystä. Lapsia ja lemmikkieläimiä ei pidä päästää selvästi leväpitoiseen veteen.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ottaa vastaan kansalaisten levähavaintoja Varsinais-Suomesta ja Satakunnasta. Havainnot voi ilmoittaa numeroon 0295 022 530. Järvi-Meriwikiin on mahdollista kirjata omia levähavaintoja joko kirjautumalla palveluun www-sivuilta tai älypuhelimeen ladattavan Havaintolähetti-sovelluksen kautta https://www.jarviwiki.fi/havaintolahetti/. Erityisen runsaita leväesiintymiä koskevista levänäytteistä tulee sopia etukäteen Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kanssa.

 

Linkkejä:

Lisätietoja:

Harjoittelija Niko Kallio                                                                      0295 022 530
Johtava asiantuntija Janne Suomela                                            0295 022 947


Alueellista tietoa