Navigointivalikko
Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Tiedotteet 2014

Lohi ylittämässä maankäytön oikeudelliset haasteet Korkeakoskella (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskus ratkaisi 5.9.2014 poikkeamispäätöksellä Korkeakosken kalatien maankäytölliset edellytykset. Ratkaisu oli tärkeä voitto sille tavoitteelle, jonka päämääränä on mahdollistaa lohikalojen nousu padon yläpuolella oleville kutualueille. Vasta myönteisen poikkeamispäätöksen perusteella kalatiehankkeella on oikeudelliset edellytykset rakennusluvan hakemista varten. Hankkeen ripeän toteutumisen edellytyksenä on myös, että poikkeamispäätöksestä ei valiteta Itä-Suomen hallinto-oikeuteen. Poikkeamismenettelyyn ajauduttiin, koska alueen nykyinen kaavoitus ei mahdollista kalatien kaltaisen mittavan rakennelman toteutusta ilman kaavallisia muutoksia tai poikkeamismenettelyä. Tehdyssä päätöksessä on selvitetty, että kalatien toteutuksessa on mahdollista täyttää rakentamisen oikeudelliset vaatimukset. Myönteisen päätöksen edellytyksenä oli, että haettu sijoituspaikka ei ole ristiriidassa alueen muiden maankäyttötavoitteiden kanssa.

Kalatien toteutus on pelkästään teknisenä toteutuksena erittäin vaativa. Tulevan rakentamisen vaativuutta lisää se, että kalatien molemmin puolin sijoittuvat voimalaitosrakennukset ovat suojeltuja. Kalatie sijaitsee alueella, joka on luokiteltu valtakunnallisesti arvokkaaksi kulttuuriympäristöksi (rky, Korkeakosken teollisuusympäristö). Tulevan kalatien vierestä jatkuu kohti alajuoksua suosittu Korkeakosken kalastuslaituri. Näkyvyydestä, ympäristön vaativuudesta ja museoviranomaisten vaatimuksesta ELY-keskus joutui antam aan maankäyttöä koskevan päätöksen ehdollisena. Tulevan kalatien toteutukselta edellytetään toimivuuden lisäksi esteettisiä arvoja. Kalatie tulee olemaan vaativaan ympäristöön soveltuvaa korkeaa arkkitehtuurista tasoa.

 Lisätietoja hankkeen etenemisestä

  • Kalatalouspäällikkö Tuomas Oikari, p. 0295 029 075
  • Asiantuntija Kauko Poikola, p. 0295 029 079

Lisätietoja poikkeamispäätöksestä

  • Ylitarkastaja Pertti Perttola, p. 0295 029 267

Poikkeamispäätös kokonaisuudessaan


Alueellista tietoa