Navigointivalikko
Tiedotteet 2017

Liikennekuolemat lisääntyivät ja loukkaantuneiden määrä väheni Itä-Suomessa (Itä-Suomi)

Itä-Suomen tieliikenteessä menehtyi Tilastokeskuksen ennakkotietojen ja Liikenneturvan lehtiseurannan mukaan 44 henkilöä vuonna 2016. Loukkaantuneita oli Tilastokeskuksen mukaan marraskuun loppuun mennessä 576.

Pohjois-Savossa vuosi oli synkkä, koska liikennekuolemia oli maakunnassa kolminkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna. Etelä-Savossa ja Pohjois-Karjalassa kuolleiden määrä väheni. Loukkaantuneiden määrä laski kaikissa maakunnissa.

Liikennekuolemia oli eniten kohtaamis- ja suistumisonnettomuuksissa

Itä-Suomen tieliikenteessä menehdyttiin useimmiten kohtaamis- tai suistumisonnettomuuksissa. Kuolleet olivat useimmiten henkilöauton kuljettajia tai matkustajia. Jalankulkijoita menehtyi kolme, polkupyöräilijöitä neljä ja moottoripyöräilijöitä yksi. Tasoristeysonnettomuuksissa kuoli neljä. Onnettomuuksissa kuolleet edustivat tasaisesti eri ikäryhmiä.

Toimenpiteitä liikenneympäristön parantamiseksi tehtiin useissa kohteissa vuonna 2016

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi on Itä-Suomen tiestöllä tehty toimenpiteitä kaikkien kolmen maakunnan alueella. Merkittävimmät hankkeet vuonna 2016 olivat valtatie 5:n parantaminen Mikkelin kohdalla ja valtatie 5:n leventäminen Leppävirran ja Vehmasmäen välillä.

Hirvionnettomuuksien estämiseksi vedettiin uutta hirvinauhaa mm. Viitostielle Leppävirran ja Varkauden välille ja Kuutostielle Joensuun ja Lehmon välille.  Lisäksi Viitostiellä, Vehmasmäen ja Siilinjärven välillä, raivattiin tien varsia ja poistettiin puustoa.

Päällystys- ja alueurakoiden yhteydessä rakennettiin hidasteita, tehostettiin suojateiden havaittavuutta, uusittiin täristäviä viivamerkintöjä sekä maalattiin nopeusrajoitusmerkintöjä. Myös teiden talvikunnossapitoa tehostettiin alueilla, joissa on erityisen paljon raskasta liikennettä.

Poliisin liikennevalvontaan käytetty aika väheni edelleen

Vuonna 2016 liikennerikokset vähenivät poliisilaitoksen alueella vuoteen 2015 verrattuna vajaat 10 % ja liikennerikkomukset lisääntyivät peräti 20 %. Rattijuopumusrikokset alenivat 4,4 %.

Poliisin perinteisen liikennevalvonnan ja ennen kaikkea nopeusvalvonnan määrän vähenemistä kompensoi automaattivalvonnan tehostuminen.

Liikenneturvallisuuden parantaminen on yhteistyötä

Liikenneturvallisuustyö perustuu laajaan poikkihallinnolliseen yhteistyöhön. Itä-Suomen liikenneturvallisuustyötä koordinoidaan Pohjois-Savon ELY-keskuksen johdolla Itä-Suomen liikenneturvallisuustyöryhmässä, jossa on edustajat myös aluehallintovirastosta, poliisista, pelastuslaitoksesta, Liikenneturvasta ja kunnista.

Liikenneturvallisuutta edistetään erilaisin kampanjoin. Vuonna 2016 aloitettuja yhteisiä teemoja jatketaan myös vuonna 2017. Näitä teemoja ovat Liikenneturvan Sinä teet suojatien -kampanja, tarkkaamattomuus, näkyminen liikenteessä ja nuorille tarkoitettu rattijuopumuskampanja #rohkee.

Tarkempaa tietoa Itä-Suomen liikenneturvallisuustilanteesta on luettavissa liikenneturvallisuuskatsauksesta.

 

Lisätietoja

Pohjois-Savon ELY-keskus
Liikenneturvallisuusasiantuntija Kyllikki Komulainen, p. 0295 026 729

Liikenneturva
Yhteyspäällikkö Tuula Taskinen Kuopio p. 040 846 1422
Yhteyspäällikkö Mari Voutilainen Joensuu p. 0400 960 177

Itä-Suomen poliisilaitos
Ylikomisario Petri Pahkin, p. 0500 708 193

 


Alueellista tietoa