Navigointivalikko
Tiedotteet 2019

Lahden seudun kierrätyspuiston YVA-menettely alkanut (Häme)

Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy on toimittanut Hämeen ELY-keskukseen ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointiohjelman (YVA-ohjelman) Hollolan kunnan tai Orimattilan kaupungin alueelle sijoittuvasta uuden seudullisen jätteenkäsittelyalueen toiminnasta.

Suunnitellun kierrätyspuiston toimintaan sisältyy jätemateriaalien vastaanotto ja käsittely, kierrätys sekä uusioraaka-aineiden ja tuotteiden valmistus. Jätemateriaaleja ovat muun muassa maankäytöstä ja rakentamisesta syntyvät ylijäämämaat ja eriasteisesti pilaantuneet maa-ainekset, rakennus- ja purkujätteet sekä tuhkat. Osa kierrätyspuiston alueesta varataan kiinteän polttoaineen välivarastointialueeksi ja hyödyntämiskelvottomien jätejakeiden loppusijoittamiseen. Kotitalouksien yhdyskuntajätettä alueelle ei vastaanoteta, vaan se menee myös tulevaisuudessa Kujalaan käsiteltäväksi. Kierrätyspuiston sijaintipaikaksi on ehdolla neljä aluetta, joista yksi sijaitsee Hollolassa ja kolme Orimattilassa.

YVA-ohjelma on Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy:n suunnitelma siitä, mitä ympäristövaikutuksia aiotaan selvittää ja millä menetelmillä arviointimenettelyn aikana. Samaan aikaan arviointimenettelyn kanssa on käynnistynyt hanketta koskevan vaihemaakuntakaavan valmistelu Päijät-Hämeen liitossa. Uuden jätteenkäsittelyalueen eteenpäin vieminen edellyttää ympäristövaikutusten arviointimenettelyn lisäksi maakuntakaavan ja sen vuoksi vaihemaakuntakaavatyö ja YVA-menettely etenevät rinnakkain. Vaihemaakuntakaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) on YVA-ohjelman kanssa samaan aikaan nähtävillä kaikissa Päijät-Hämeen kunnissa.

Hankkeella on seuraavat vaihtoehdot (ks. sijaintipaikat liitekartalla (pdf, 6,81Mt)):

 • VE0: Hanketta ei toteuteta.
 • VE1: Hanke toteutetaan Hollolan Kehätien alueella.
 • VE2: Hanke toteutetaan Orimattilan Marjasuon alueella.
 • VE3: Hanke toteutetaan Orimattilan Matomäen alueella.
 • VE4: Hanke toteutetaan Orimattilan Loukkaanmäen alueella

Arviointiohjelmaa ja vaihemaakuntakaavan laatimista esitellään torstaina 7.2. klo 17.30 alkaen (kahvitarjoilu ennen tilaisuutta) Lahden ammattikorkeakoulun NiemiCampuksella, osoitteessa Mukkulankatu 19, Lahti.

YVA-ohjelma on luettavissa 28.1.–28.2.2019 välisenä aikana Lahden ja Orimattilan kaupungin sekä Hollolan kunnan virastoissa ja pääkirjastoissa. Se on nähtävillä myös hankkeen YVA-sivulla ympäristöhallinnon verkkosivulla osoitteessa www.ymparisto.fi/LahdenseudunkierratyspuistoYVA. Ohjelmasta voi esittää mielipiteitä. Ne on toimitettava Hämeen ELY-keskukseen 28.2.2019 mennessä.


Kuva: Hankkeen vaihtoehtoiset sijaintipaikat. Katso suurempana: Hankkeen vaihtoehtoiset sijaintipaikat kartalla (pdf, 6,81Mt)
 

Lisätietoja

 • Hankevastaavan verkkosivut: www.lahdenseudunkierratyspuisto.fi
 • Kehityspäällikkö Antti Leiskallio, Päijät-Hämeen Jätehuolto Oy (hankkeesta vastaava), puh. 050 324 7427, antti.leiskallio(at)phj.fi
 • Projektipäällikkö Mika Manninen, Sweco Oy (YVA-konsultti), puh. 045 634 0224, mika.manninen(at)sweco.fi
 • Ylitarkastaja Kari Leinonen, Hämeen ELY-keskus (YVA-yhteysviranomainen), puh. 0295 025 198
 • Aluesuunnittelupäällikkö Riitta Väänänen, Päijät-Hämeen liitto, puh 040 531 7628

 

Tiedotus

 • Miira Pakkala, Hämeen ELY-keskus, puh. 0295 025 176

Alueellista tietoa