Navigointivalikko
Uutiset 2015

Uutiset 2015

Uutiset

Kuntien ympäristötoimijat ympäristölainsäädännön ja valvontakysymysten äärellä ELY-keskuksessa (Kaakkois-Suomen ELY-keskus)

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen järjestämä kuntien neuvottelupäivä 17.11.2015 kokosi Kouvolaan noin 40 kuntien ympäristönsuojeluviranomaista.

Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Leena Gunnar loi avauspuheenvuorossaan katsauksen ELY-keskuksen toimintaympäristöön.
– Metsäteollisuus on erittäin merkittävässä asemassa jatkossakin. Alueelle on muodostunut myös energiatehokkuuteen, kiertotalouteen ja puhtaaseen veteen keskittynyttä tutkimusta ja yrityksiä, joilla on hyvät globaalit markkinamahdollisuudet. Itäisen Suomenlahden tila on parantunut välttävästä tyydyttävään. Muutos on merkittävä, sillä pienetkin muutokset vesien tilassa ovat hitaita ja vaativat suuria panostuksia, totesi Gunnar.
– Isoista väylähankkeista 2018 loppuun mennessä valmistuvat E18-tie moottoritieksi koko matkaltaan Vaalimaalle asti sekä Vt6 nelikaistaiseksi Luumäeltä Imatralle.

Hallituksen linjaaman sote-uudistuksen yhteydessä on tarkoitus yksinkertaistaa aluehallinnon järjestämistä sovittamalla yhteen valtion aluehallinto ja maakuntahallinto. Ensisijainen ratkaisu on toimintojen keskittäminen tehtäviltään ja toimivallaltaan selkeille itsehallintoalueille, joita perustetaan maahan 18. Seuraavaksi ministeriöt arvioivat kukin itsehallintoalueille siirrettäviä tehtäviä ja siirron toteuttamistapaa.

Ympäristönsuojelulainsäädäntö keventyy, valvonta muuttunut maksulliseksi

Ympäristönsuojelulain ajankohtaisesta tilanteesta olivat kuntien edustajille kertomassa ympäristöministeriöstä ylitarkastaja Juha Lahtela ja neuvotteleva virkamies Anneli Karjalainen.

Uusi ympäristönsuojelulaki tuli voimaan syyskuussa 2014 ja lain toisen vaiheen uudistus toukokuussa 2015.  Parhaillaan on valmisteltavana lain kolmannen vaiheen uudistus, jonka keskeisenä tavoitteena on arvioida nykyisten menettelyjen keventämis- ja sujuvoittamistarpeita.  

Uudessa ympäristönsuojelulaissa laajennettiin valtion ELY-keskusten sekä kuntien ympäristönsuojeluviranomaisten mahdollisuuksia periä suoritteistaan maksuja. Aiemmin maksuja on peritty lähinnä lupahakemusten ja ilmoitusten käsittelystä, mutta uudessa laissa maksullisuus koskee myös valvontaa.

Ympäristöpäällikkö Tapio Glumoff Haminan ympäristönsuojelutoimistosta esitti kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen näkemyksiä valvonnan maksullisuudesta.

Lupaviranomaisen edustaja, Etelä-Suomen aluehallintoviraston ympäristöneuvos Harri Majander puhui ympäristölupiin liittyvistä ajankohtaisista kysymyksistä.

Ympäristölupahakemuksen ja maa-aineshakemuksen yhteiskäsittelyä valotti Kuntaliiton lakimies Marko Nurmikolu. Yhteiskäsittely tulee lainsäädännön muutoksen myötä ajankohtaiseksi kuluvan vuoden heinäkuussa.

Neuvottelupäivän loppuosuudella kuultiin ELY-keskuksen asiantuntijoiden infot ruoppaus- ja ojitusilmoitusten käsittelystä (vesistöpäällikkö Visa Niittyniemi), Vahti-järjestelmän kehittämisestä (kehitysinsinööri Mika Toikka) ja kemikaalivalvonnasta (kemikaaliasiantuntija Pirjo Korhonen). Keskusteluja virisi muun muassa vakuusmenettelyistä, jätehuollon valvonnasta ja valvontaviranomaisten yhteistyöstä.

Neuvottelupäivän puheenjohtajina toimivat ylijohtaja Leena Gunnar ja ympäristönsuojelupäällikkö Jaakko Vesivalo.


Kuvassa (vas.) yli-insinööri Päivi Pulkkanen (Kaakkois-Suomen ELY-keskus), Juha Lahtela ja Anneli Karjalainen (YM), Marko Nurmikolu (Kuntaliitto) ja ylijohtaja Leena Gunnar.

 


Alueellista tietoa