Uutiset 2022

Alueellista tietoa

Uutiset 2022

Kunta- ja Järjestö-Helmin avustushaun infowebinaari 8.9.2022

Kunnille ja järjestöille suunnattu erityisavustus Helmi-ohjelman mukaisten elinympäristöjen kunnostus-, hoito- ja ennallistamishankkeiden toteuttamiseen on haettavissa 15.9.2022 – 31.10.2022. Avustuksen myöntää koko maassa Uudenmaan ELY-keskus.

Uudenmaan ELY-keskus järjestää kaikille hausta kiinnostuneille Teams-webinaarin 8.9.2022 klo 13. Avustushausta vastaavat Martina Schmidt ja Niina Vähätalo kertovat hakuun ja sen valmisteluun liittyvistä asioista. Kunta- ja Järjestö-Helmen avustushaun infowebinaarilinkin kautta on mahdollisuus kysyä myös kysymyksiä ennakkoon.

Linkki tilaisuuteen: Kunta- ja Järjestö-Helmen avustushaun infowebinaari (teams.microsoft.com)

Hakuteemat

  • Soiden ennallistaminen
  • Lintuvesien ja kosteikkojen kunnostaminen ja hoito
  • Perinneympäristöjen kunnostaminen ja hoito
  • Metsäisten elinympäristöjen hoito
  • Pienvesien ja rantaluonnon kunnostaminen

Lue lisää