Navigointivalikko
Tiedotteet 2013

Tiedotteet 2013

Sivulla on ELY-keskusten uusimmat tiedotteet, alkaen huhtikuusta 2013. Vanhemmat tiedotteet löytyvät vasemmalta kohdasta Tiedotearkisto.

Tiedotteet 2013

Katalyytti-hankkeella halutaan kohtauttaa työvoiman tarve ja tarjonta (Satakunnan ELY-keskus)

Satakunnan ELY-keskus on myöntänyt EAKR-rahoitusta ohjelmakausi 2001–2013:sta Prizztech OY:n toteuttamalle Katalyytti-hankkeelle. Hanketta rahoittavat myös alueen kunnat. Hankkeen pontimena on ollut erityisesti Porin seutua kohdannut äkillinen työllisyystilanteen heikkeneminen. Useat yritykset ovat uutisoineet lähiaikoina realisoituvista työpaikkavähennyksistä. Tässä tilanteessa on erittäin tärkeää löytää korvaavia työpaikkoja pk-yrityksistä.

Katalyytti-hankkeen päämäärä on auttaa pk-yrityksiä hahmottamaan omat kehittämistarpeensa ja sitä kautta edistämään työllistämistä ja uusien työpaikkojen syntymistä. Tavoitteena on kontaktoida 250 yritystä, joista kehittämistarpeiden analysointiin osallistuu 80 yritystä, ohjata yrityksiä tarpeiden mukaisiin palveluihin ja jatkotoimenpiteisiin sekä lisätä yritysten tietoisuutta niille suunnatuista kehitystä ja työllisyyttä edistävistä palveluista ja rahoitusmahdollisuuksista. Yksinkertaisemmin sanottuna tarkoituksena on kohtauttaa työvoiman tarve ja tarjonta.

Viimeisen kymmenen vuoden aikana uudet työpaikat (n. 70 000) ovat syntyneet pääasiassa pk-yrityksiin. Parhaillaan meneillään oleva rakennemuutos luo tilanteen, jossa osaavaa työvoimaa vapautuu työmarkkinoille. Vapautuva, osaava työvoima tarjoaa toisaalta uusia mahdollisuuksia kasvuhakuisille yrityksille. – Hankkeella pyritään vastaamaan siihen haasteeseen, miten yritysten tarpeet ja tarjolla oleva osaaminen saadaan kohtaamaan. Tässä viranomaisilta ja kuntien elinkeinopalveluilta odotetaan keskeistä roolia, Satakunnan ELY-keskuksen EU-koordinaattori Jori Sinisalmi toteaa ja jatkaa: – Uskon, että hankkeella pystytäänkin vahvistamaan alueen aktiivista yrityskontaktointia merkittävästi, jolloin myös esiin tulleisiin yritysten kehitystarpeisiin voidaan tarjota entistä paremmin apua.

Käytännössä yritysten kontaktointi, analysointi ja ohjaus tulevat tapahtumaan hankkeen puitteissa Porin, Harjavallan, Kokemäen, Pomarkun ja Ulvilan kunnissa. Hanketta toteutetaan vuoden 2015 kevääseen asti. Hanke organisoidaan osana Prizztechin Yrityspalvelut-yksikköä ja hankkeen projektipäällikkönä toimii Janne Toivonen. Hankkeen toimintaa tukemaan perustetaan ohjausryhmä, jossa on toteuttajan ja rahoittajan edustajien lisäksi keskeiset sidosryhmät. Yritysten aktivointitilaisuudet tullaan järjestämään muun muassa yhteistyössä Satakunnan TE-toimiston kanssa ja yhteistyömenetelmistä sovitaan TE-toimiston ohella myös sidosryhmien ja Satakunnan ELY-keskuksen kanssa.

Lisätietoja:
Jori Sinisalmi
EU-koordinaattori
p. 0295 022 089

 

 

 

 


Alueellista tietoa